Verlenging NOW 2.0 bekendgemaakt! Lees hier de voorwaarden

class-1986501_1920

NOW verlengd voor drie maanden!

Woensdag 20 mei jl. heeft Minister Koolmees aangekondigd dat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW) verlengd zal worden.

Belangrijke aandachtspunten

Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde wijze van tegemoetkoming, maar er zijn ook enkele wijzigingen.

De volgende wijzigingen worden geïntroduceerd in de verlengde NOW-regeling:

  1. De vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  2. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  3. Ondernemingen die een beroep doen op de NOW-regeling, mogen over het jaar 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen uitkeren aan het bestuur en geen eigen aandelen inkopen.
  4. Eerder werd verwacht dat de ontslagboete bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via UWV geheel geschrapt zou worden. De boete was opgebouwd uit twee delen: het terugbetalen van de loonsubsidie, met daarbovenop een boete van 50% van de loonkosten. Slechts die extra boete van 50% wordt in de verlenging van NOW geschrapt.
  5. Als voor meer dan twintig werknemers een ontslagaanvraag ingediend wordt bij UWV, dan moeten ondernemingen die de verlengde NOW aanvragen, bij de aanvraag verklaren dat zij zullen overleggen met vakbonden. Deze verplichting bestaat al in de huidige regelgeving rondom collectief ontslag.
  6. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te volgen. Bij de aanvraag voor de verlengde NOW leggen werkgevers hierover een verklaring af.

Meer over de steunmaatregelen kunt u hier lezen op de website van de Rijksoverheid.

Zodra de definitieve verlengde NOW-regeling gepubliceerd wordt, informeren wij u hierover. Houd onze website in de gaten!

Heeft u vragen over de NOW? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.