Versoepeling van Poortwachterstoets tijdens coronacrisis

Plaatje bij blog Poortwachterstoets

De coronacrisis zorgt ervoor dat UWV een re-integratietraject (tijdelijk) anders beoordeelt. UWV heeft een tijdelijke wijziging gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter waarmee beoordeeld wordt of een werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan. Deze wijzigingen lichten wij in deze blog kort toe.

Poortwachterstoets

UWV oordeelt pas over de WIA-aanvraag van een werknemer als de werkgever voldoende heeft gedaan aan re-integratie. Dit is de zogenaamde Poortwachterstoets. Als een werkgever niet genoeg gedaan heeft aan re-integratie, dan kan UWV een loonsanctie opleggen waardoor de werkgever langer dan twee jaar loon moet doorbetalen.

Coulance tijdens de coronacrisis

Het is begrijpelijk dat re-integreren tijdens de coronacrisis niet altijd eenvoudig is. UWV heeft daarom aangegeven soepeler hiermee om te zullen gaan en maatwerk te leveren.

Hieronder sommen wij de belangrijkste tijdelijke versoepelingen op:

  • Informatie mag elektronisch uitgewisseld worden met UWV en fysieke handtekeningen zijn niet nodig. Ook kunnen termijnen verruimd worden.
  • Bij de toets of genoeg gedaan is aan re-integratie, zal zoveel mogelijk uitgegaan worden van gegevens van de bedrijfsarts.
  • Een verplichte bedrijfssluiting, niet kunnen re-integreren bij een andere werkgever en geen passend werk kunnen verrichten, kunnen geldige redenen opleveren om onvoldoende te hebben gedaan aan re-integratie tijdens de coronacrisis.
  • Bij een opgelegde loonsanctie kan een zogenaamd bekortingsverzoek ingediend worden. De werkgever moet in het bekortingsverzoek motiveren waarom en gedurende welke periode de re-integratie stagneert.
  • De zogenaamde Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC) zal toetsen of een loonsanctie redelijk is gelet op de coronacrisis.
  • Het aanvragen van deskundigenoordelen blijft tijdens de coronacrisis mogelijk.

De volledige tijdelijke wijziging van de Werkwijzer Poortwachter vindt u hier.

Heeft u vragen over de re-integratie van een zieke werknemer? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.