Voer nu een werkingssfeeronderzoek uit om dubbele aansluiting bij BPF te voorkomen!

Er is veel ophef over verplichte aansluitingen van ondernemingen bij bedrijfstakpensioenfondsen. Vaak staat centraal of de werkzaamheden van de onderneming daadwerkelijk overeenkomen met de tekst van het verplichtstellingsbesluit voor een bedrijfstakpensioenfonds. Zo ook in een recente zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Deze zaak is interessant omdat er twee bedrijfstakpensioenfondsen zijn waar de betrokken ondernemingen mogelijk aan moesten deelnemen. In deze blog lichten wij deze zaak toe.

 

Feiten van de zaak

De betrokken ondernemingen zijn franchisenemers van de Bakkerij-Bart organisatie. Zij verkopen losse broden en belegde broodjes. De franchisenemers zijn sinds 2007 verplicht aangesloten bij Bpf Bakkersbedrijf en ook ingedeeld bij de Belastingdienst als bakkersbedrijven. De Belastingdienst heeft hen vanaf februari 2014 op eigen verzoek aangemerkt als horecabedrijven. Vervolgens hebben de franchisenemers Bpf Horeca verzocht om aansluiting en Bpf Bakkersbedrijf verzocht de aansluiting te beëindigen. Bpf Bakkersbedrijf weigerde het verzoek om de aansluiting te beëindigen. De franchisenemers zijn vervolgens naar de Kantonrechter gestapt en hebben een verklaring voor recht gevorderd dat ze per 1 februari 2014 niet (meer) onder de werkingssfeer van Bpf Bakkersbedrijf vallen. De Kantonrechter heeft de vordering afgewezen, waarna door de franchisenemers hoger beroep is ingesteld.

Oordeel

Volgens de Kantonrechter is een belegd broodje een brood in de zin van het Warenwetbesluit Meel en Brood, omdat brood het kenmerkende bestanddeel blijft. Het Gerechtshof was het niet eens met voornoemd oordeel, omdat beleg ook een kenmerkend bestanddeel is bij belegde broodjes. Volgens het Gerechtshof blijkt uit de toelichting op het Warenwetbesluit Meel en Brood niet dat onder ‘brood’ ook belegde broodjes worden verstaan. Bpf Bakkersbedrijf voerde aan dat elk product dat brood bevat, een bakkersproduct is conform het verplichtstellingsbesluit. Het Gerechtshof volgde dit argument van Bpf Bakkersbedrijf niet. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat zelfs een hamburgertent of visboer onder de werkingssfeer van Bpf Bakkersbedrijf zou kunnen vallen. Het Gerechtshof was het echter ook niet eens met het standpunt van de franchisenemers dat belegde broodjes in het geheel geen betrekking hebben op bakkersproducten, omdat de losse broodjes die samen worden verkocht met het beleg alsnog bakkersproducten zijn. De waarde van het eindproduct ten opzichte van de waarde van de losse broodjes waren voor het Gerechtshof niet te herleiden. Het Gerechtshof kon daarom ook niet vaststellen of meer dan 50% van de omzet werd behaald met niet-bakkersproducten. Als voornoemde het geval zou zijn, dan zouden de franchisenemers niet vallen onder de werkingssfeer van Bpf Bakkersbedrijf. De franchisenemers werden door het Gerechtshof in de gelegenheid gesteld voornoemde aan te tonen, zodat nog geen oordeel is gegeven over de verplichte aansluiting.

Tip

Twijfelt u over de vraag of u valt onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds? Laat ons een werkingssfeeronderzoek uitvoeren, zodat wij de broodnodige risico’s voor u in kaart kunnen brengen.  Als u dit niet laat doen, kunt u geconfronteerd worden met premievorderingen van een bedrijfstakpensioenfonds. Deze premievorderingen kunnen oplopen tot een fors bedrag. Laat u de kaas dus niet van het brood eten!

Tot slot

Wilt u een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren? Wij kunnen dit voor een vaste prijs voor u regelen. Neem contact op met onze arbeidsrechtsectie via arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088 – 88 40 840. Zij zijn specialist op het gebied van bedrijfstakpensioenfondsen.