Retail en productie

De retail- en productiesector is sterk in beweging. Producenten en retailorganisaties kiezen er steeds vaker voor hun producten door middel van franchise of distributie te verkopen. Hiermee wenst de ondernemer grip te houden op de positionering van zijn product. Dit leidt regelmatig tot conflicten of zelfs procedures. Daarnaast proberen producenten hun producten op de beste plek in het schap te krijgen. Ook dit leidt regelmatig tot geschillen met contractspartijen en concurrenten. In de retail- en productiesector is het zaak continu aan te passen de veranderende marktomstandigheden. Veel juridische vraagstukken komen langs, zoals vragen over uw huurovereenkomst, retour- en klachtrechten van uw klanten en medewerkers. Maar ook vragen die opkomen tijdens de productie van producten, kunt u aan ons stellen. Wat voor contracten sluit u met uw leveranciers, voldoen uw algemene voorwaarden en hoe zit het met uw (product)aansprakelijkheid? Van Gelder Advocaten staat u hierin graag met raad en daad ter zijde!

Daarnaast lijdt (helaas) ook de retail- en productiebranche onder de economische crisis. Steeds vaker zien ondernemingen zich genoodzaakt het productieproces te verplaatsen naar het buitenland. Aanpassing van het personeelsbestand in de zin van inkrimping is dan ook dagelijks werk voor de advocaten van Van Gelder Advocaten. Ook het opstellen of beoordelen van reorganisatieplannen en het toewerken naar een financieel gezonde organisatie behoort tot de specialismes van Van Gelder Advocaten.