Kinderopvang

Advocaat inhuren voor juridisch vraagstuk kinderopvang

De kinderopvangbranche is onderhevig aan veel veranderingen. Krimp, groei door of veranderingen in wettelijke bepalingen en/of regelingen, maken dat ondernemers in de kinderopvang vaak mee moeten veranderen. Dat kan leiden tot vragen, al dan niet (juridische) problemen. Van Gelder Advocaten begeleidt organisaties bij het doorvoeren van reorganisaties alsook bij de harmonisatie van peuterspeelzaal naar kinderdagverblijf.

Veranderingen in de branche

De kinderopvangbranche staat nooit stil. Enkele jaren geleden was nog sprake van krimp, doordat de vraag naar kinderopvang fors was teruggelopen. Hierdoor zag de branche zich dan ook (voortdurend) geconfronteerd met het inkrimpen van het personeelsbestand en waren organisaties genoodzaakt tot het doorvoeren van reorganisaties.

Vanaf 2016 is de vraag naar kinderopvang weer gestegen door een toename van het aantal werkenden en het verruimen van de kinderopvangtoeslag. Daarnaast gelden er vanaf 2018 nieuwe kwaliteitscriteria als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK), waardoor meer medewerkers nodig zijn. Voor de aankomende jaren wordt eveneens een groei verwacht in de kinderopvangbranche en is er een groeiende vraag naar kinderopvangmedewerkers.

Juridische gevolgen veranderingen kinderopvang

Vanaf 2018 is tevens de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ingetreden. Door deze wet is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang geharmoniseerd en valt het peuterspeelzaalwerk voortaan onder de definitie van kinderopvang.

De harmonisatie heeft personele en financiële gevolgen voor organisaties. Inmiddels hebben veel peuterspeelzalen zich omgevormd tot kinderdagverblijf. De harmonisatie van arbeidsvoorwaarden blijkt in de praktijk nog wel eens een knelpunt te vormen. Ook bij deze knelpunten staan wij u bij.

Advocaat transitieprocessen en reorganisatie kinderopvang

De advocaten van Van Gelder Advocaten zijn bekend met de juridische vraagstukken die bij een dergelijke reorganisatie komen kijken. Denk hierbij aan de toepasselijke cao, de specifieke wettelijke bepalingen die gelden in de kinderopvang en het doorvoeren van duurzaam personeelsbeleid, waardoor vertrouwde gezichten in de kinderopvang kunnen worden behouden.

Begeleiding door Van Gelder Advocaten van een reorganisatie, herstructurering of harmonisatie staat voor voortvarendheid en zorgvuldigheid, waarbij continu oog is voor de medewerkers van de organisatie. Maatwerk is de standaard. Maatwerk is ook de standaard bij integriteitskwesties, bijvoorbeeld bij (vermoedens van) ongewenst gedrag. Ook op dit gebied heeft Van Gelder Advocaten bijzondere expertise.

Neem contact op om uw mogelijkheden hierbij te bespreken.

Maak een afspraak