Zorg

Uw Advocaat voor vraagstukken in de zorg

De veranderde maatschappelijke visie op de zorg heeft een enorme impact op zorginstellingen, thuiszorg en ziekenhuizen. Deze veranderingen hebben ook vanuit juridisch oogpunt grote gevolgen. Zoekt u een advocaat die zicht heeft op het gezondheidsrecht of advies bij juridische vragen over zorg en welzijn? Van Gelder Advocaten helpt bij het oplossen van deze vraagstukken.

Vragen advocaat zorg- en welzijn

Uit de veranderingen in de zorg vloeit een aantal arbeidsrechtelijke consequenties, zoals bijvoorbeeld flexibilisering van het personeel en aanpassing van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en uitwisseling van privacygevoelige informatie een veelbesproken item binnen de zorg.

De specifieke wet- en regelgeving in de zorg mag hierbij niet uit het oog verloren worden, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Van Gelder Advocaten is bij vragen over deze en andere kwesties in het gebied van zorg en welzijn uw sparringpartner.

Advocaat op het gebied van integriteitskwesties inhuren

Van Gelder Advocaten heeft in het bijzonder expertise op het gebied van integriteitskwesties in de zorg. Ook bieden wij bij reorganisaties in de zorg pragmatische oplossingen die recht doen aan zowel het menselijke aspect als aan de eisen van een gezonde en doelmatige bedrijfsvoering.

De zorg gaat daarbij steeds vaker over tot projectmatige en tijdelijke inzet van deskundig personeel. Er is meer personeel met een kortdurend arbeidscontract of zzp’ers. Van Gelder Advocaten is uitstekend op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en toepasselijke cao’s in de zorg en adviseert u hier graag over.

Nu contact opnemen

U kunt altijd contact opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Wij bespreken graag hoe we u kunnen ondersteunen en van dienst kunnen zijn. Neem hiervoor via onderstaande knop contact met ons op of bel ons op 088 8840 840.

Maak een afspraak