Nóg betere bescherming kleine ondernemers tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemers?!?

Afbeelding bij blog betalingstermijn 180726

Sinds 1 juli 2017 geldt de Wet tegengaan van onredelijk lange betalingstermijnen. Door deze wet is het voor grote ondernemers niet toegestaan betalingstermijnen langer dan 60 dagen te hanteren in hun handelsrelatie met kleine ondernemers, zoals ZZP-ers en MKB-ers. De wet beoogt hiermee kleine ondernemers te beschermen tegen de macht van grote ondernemers. Hoewel de wet al sinds 1 juli 2017 van kracht is, zijn kleine ondernemers per 1 juli 2018 nóg beter beschermd. Hoe zit dat precies?

De wet geldt per 1 juli 2017 voor betalingstermijnen in nieuwe contracten. Voor betalingstermijnen in reeds bestaande contracten gold de wet op dat moment nog niet. Voor de reeds bestaande contracten was een overgangsregeling bepaald. Grote ondernemingen hadden een jaar de tijd om de betalingstermijnen in bestaande contracten te verkorten tot maximaal 60 dagen. Voor ondernemingen die dit hebben nagelaten, geldt per 1 juli 2018 dat een betalingsafspraak van meer dan 60 dagen ongeldig is. Hierdoor valt men terug op de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Betaalt men niet tijdig, dan kan de kleine ondernemer na het verstrijken van deze 30 dagen wettelijke handelsrente vorderen.

Wanneer is sprake van een ‘grote’ onderneming in de zin van voornoemde wet? Een onderneming is groot op het moment dat zij op twee opeenvolgende balansdata aan ten minste twee of drie van de volgende vereisten voldoet:

  • meer dan € 20 miljoen activa;
  • meer dan € 40 miljoen netto omzet;
  • 250 werknemers of meer.

MKB-Nederland heeft kritiek op de nieuwe wet. Volgens de ondernemersorganisatie is uit onderzoek gebleken dat het betaalgedrag niet is verbeterd sinds aanscherping van de wet, maar zelfs is verslechterd. Zo zouden MKB’ers vaker gevraagd worden korting te verlenen in ruil voor snelle betaling. MKB-Nederland pleit voor een snelle evaluatie van de wet.

Mochten zich ontwikkelingen voordoen ten aanzien van de Wet tegengaan van onredelijk lange betalingstermijnen, dan brengen wij u hiervan op de hoogte via onze website en socialmediakanalen.  

Heeft u vragen over incasso- of betalingstermijnen? Neem dan contact op met onze sectie ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.