Let op! Formulieren UWV voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast

formulier

formulier

UWV heeft de formulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aangepast. De wijzigingen beperken in een aantal gevallen de mogelijkheid om met werknemers te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.  Onderstaand gaan wij nader op de wijzigingen in.

Wijzigingen formulieren

Om een ziekmelding te voorkomen, is het al jaren gebruikelijk om als werkgever formulier A in te dienen bij het UWV en daarbij ook uitstel te vragen voor een onderhandeling over een vaststellingsovereenkomst. Een ‘strategische’ ziekmelding door werknemer treft dan geen doel. Het opzegverbod bij ziekte geldt op dat moment niet, omdat de ontslagprocedure al is aangevangen. Met het aanpassen van de formulieren is deze werkwijze veelal niet meer mogelijk.

Voorheen was in formulier C de vraag opgenomen of werkgever had voldaan aan de verplichtingen voor een collectief ontslag en de medezeggenschap. UWV verlangt van werkgevers namelijk om aan te geven of er voor meer dan 20 medewerkers een ontslagvergunning wordt aangevraagd. In dat geval gelden aanvullende regels voor de werkgever. Onder meer dient dan in veel gevallen de medezeggenschap te worden betrokken bij het bedrijfseconomisch ontslag. Met deze wijzigingen komen vragen over de verplichtingen bij collectief ontslag en medezeggenschap al aan bod in formulier A. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan, zal dit veelal een grond zijn voor afwijzing van de ontslagaanvraag.

Geen automatisch uitstel voor onderhandeling

Werkgevers krijgen met wijziging van de formulieren ook niet meer automatisch uitstel om te onderhandelen met werknemers. Er wordt nu eerst door UWV gekeken of er in de twee maanden voorafgaand aan de ontslagaanvraag al is onderhandeld over een beëindigingsregeling. In dat geval is uitstel niet meer mogelijk. Ook wordt er geen uitstel verleend wanneer de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap niet zijn gevolgd. Dit is een behoorlijke verzwaring van de huidige regels. Daarnaast is onze verwachting dat dit zal leiden tot meer ziekmeldingen en meer gecompliceerde ontslagtrajecten.

Kortom, het simpelweg indienen van het formulier A, om een strategische ziekmelding te voorkomen zal niet meer altijd mogelijk zijn. UWV verlangt vanaf nu dat er inhoudelijk op voorhand meer door werkgevers wordt onderbouwd. Om onnodige afwijzingen te voorkomen, doet u er als werkgever dan ook goed aan om op voorhand na te gaan of u alle stappen correct heeft doorlopen.

Hebt u na het lezen van deze blog vragen over een bedrijfseconomisch ontslag? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!