De belangrijkste wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht in 2023

arbeidsrecht41210143_l

De start van een nieuw jaar brengt veel veranderingen met zich mee, zo ook op het gebied van arbeidsrecht.

In deze blog zetten we de belangrijkste veranderingen voor 2023 op een rij, zoals deze nu (januari 2023) bekend zijn.

Stijging wettelijk minimumloon

Vanwege de inflatie zal het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15 procent stijgen. Daarnaast zullen naar verwachting ook de cao-lonen in 2023 flink stijgen. Hierdoor kan er in uw branche een hoger minimumloon van toepassing zijn dan u eerder betaalde. Indien de lonen niet op tijd worden gecorrigeerd, riskeert de werkgever een boete.

 Verhoging reiskostenvergoeding

De onbelaste vergoeding voor zakelijk reizen kan worden verhoogd tot 21 cent per kilometer. Lange tijd bedroeg deze 19 cent per kilometer. Een werkgever heeft zelf de keuze om te bepalen of hij een reiskostenvergoeding verstrekt en de hoogte hiervan. Dat mag ook meer of minder zijn dan deze 21 cent. Let er wel op dat er geen specifieke reiskosten afspraken zijn vastgelegd in een toepasselijke cao, want in dat geval zullen deze cao afspraken moeten worden gevolgd.

Hogere thuiswerkvergoeding
De onbelaste dagvergoeding dat aan een werknemer betaald kan worden voor het thuiswerken stijgt per 1 januari 2023 van 2 euro naar 2,15 euro. Door middel van deze vergoeding kunnen de extra kosten die de werknemer thuis maakt, zoals extra elektriciteit en verwarming, worden gecompenseerd.

Hierbij moet in acht worden genomen dat er per dag één vergoeding mag worden aangeboden. Ook al zou de werknemer ’s ochtends thuis werken en ’s middags op kantoor, moet de keuze worden gemaakt tussen ofwel de reiskosten- of thuiswerkvergoeding.

Uitbreiding werkkostenregeling (WKR)

In 2023 bedraagt de vrije ruimte in de werkkostenregeling tijdelijk 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom. Hierdoor is het voor werkgevers mogelijk om in 2023 hun werknemers meer vergoedingen, werkmiddelen en geschenken te geven zonder hierover loonbelasting te moeten betalen. Let wel op de geldende maximumbedragen, bijvoorbeeld per medewerker.

Wet werken waar je wilt

Naar verwachting wordt de Wet werken waar je wilt, na goedkeuring van de Eerste Kamer, in 2023 ingevoerd. Deze wet zorgt voor meer flexibiliteit omtrent de werklocatie en bepaalt dat een verzoek van de werknemer om thuis te werken in beginsel geaccepteerd moet worden, indien dit mogelijk is voor het type arbeid dat hij verricht. Daarnaast geldt dit voor verzoeken van thuiswerkers die, in tegenstelling tot bovenstaande, juist op kantoor willen werken. Ook hun verzoek zal, in beginsel, moeten worden ingewilligd.

Re-integratieverslag toetsing (RIV-toets)

Aan de hand van de RIV-toets oordeelt het UWV of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor re-integratie van de werkgever bij aanvraag voor een WIA-uitkering. Tot op heden wordt deze toets uitgevoerd door een arbeidsdeskundige en indien nodig een verzekeringsarts. Na invoering van het wetsvoorstel zou het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend worden. De verzekeringsarts van het UWV zal niet langer een oordeel geven. Hierdoor worden werkgevers niet meer potentieel verrast met een afwijkend medisch inzicht.

 Loondoorbetaling werkende zieke AOW-er

Medewerkers met een AOW-gerechtigde leeftijd die voor 1 januari 2023 al ziek zijn, blijven recht hebben op een loondoorbetalingstermijn van dertien weken. Voor medewerkers die na deze datum ziek zijn geworden, zal een termijn van zes weken gelden. Door de voorbereidingstijd bij het UWV zal deze termijn pas effectief worden per 1 juli 2023.

 Vooruitblik 2023 – Deliveroo-zaak

Op 10 februari zal de uitspraak van de Hoge Raad inzake Deliveroo plaatsvinden. Het Hof Amsterdam heeft eerder geoordeeld dat de Deliveroo bezorgers geen zelfstandigen zijn en er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De uitspraak van de Hoge Raad kan grote veranderingen met zich meebrengen op het gebied van zzp’ers. Mogelijk zouden zij sneller kunnen worden aangemerkt als zzp’er, waardoor het arbeidsrecht op hen van toepassing zal zijn. In dat geval zouden hen verschillende rechten en plichten toekomen, zoals het twee jaar doorbetalen van loon tijdens ziekte en premies voor sociale zekerheid betalen.

 Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over de wijzigingen in 2023? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!