Whitepaper CAO VVT 2022-2023

whitepaper VVT

De Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt gevolgen met zich mee voor het Nederlandse arbeidsrecht. Per 1 augustus 2022 wordt de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingevoerd met als doel de arbeidsvoorwaarden vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. In deze whitepaper wordt toegelicht in hoeverre de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2022 – 2023 in lijn is met de nieuwe wetgeving.