Whitepaper CAO GGZ 2021-2024

whitepaper GGZ

De Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt gevolgen met zich mee voor het Nederlandse arbeidsrecht. Per 1 augustus 2022 wordt de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingevoerd met als doel de arbeidsvoorwaarden vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. In onderstaande whitepaper wordt toegelicht in hoeverre de cao Geestelijke Gezondheidszorg 2021 – 2024 in lijn is met de nieuwe wetgeving.