Whitepaper CAO Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf 2022-2023

Whitepaper Motorvoertuigen

De Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt gevolgen met zich mee voor het Nederlandse arbeidsrecht. Per 1 augustus 2022 wordt de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingevoerd met als doel de arbeidsvoorwaarden vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. In onderstaande whitepaper wordt toegelicht in hoeverre de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2022 – 2023 in lijn is met de nieuwe wetgeving.