Coronavirus en arbeidsrecht: wij beantwoorden de zes meest gestelde vragen

thermometer-1539191_1920

Nederland is op dit moment in de ban van het coronavirus. Door uitval van werknemers en verminderd werk, kunnen de gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen vergaand zijn. In deze blog geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus in verhouding tot het arbeidsrecht.

Vraag 1:
Welke preventieve maatregelen kan ik nemen ter voorkoming van besmettingen?

Antwoord 1:
U heeft als werkgever een zorgplicht richting uw werknemers, te weten voor een veilige werkomgeving. Om die reden adviseren wij u uw werknemers te informeren over maatregelen omtrent persoonlijke hygiëne. Gedacht kan worden aan: het zo min mogelijk aanraken van de ogen, neus en mond, het niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en het beschikbaar stellen van middelen voor een goede handhygiëne (zoals zeep).

Vraag 2:
Moet ik werknemers die symptomen hebben van het coronavirus naar huis sturen?

Antwoord 2:
Heeft u een gegronde vrees voor besmetting? Dan is het advies de werknemer thuis te laten blijven en waar mogelijk thuis te laten werken. Hierdoor voorkomt u mogelijk de besmetting van andere werknemers.

Vraag 3:
Een werknemer meldt zich ziek, omdat hij denkt het coronavirus te hebben. Wat nu?

Antwoord 3:
Als werknemers zich ziekmelden, gelden de gewone regels van ziekte. U dient uw verzuimreglement na te leven en het loon van de werknemer door te betalen. Als een werknemer vermoedt besmet te zijn met het coronavirus, dan adviseren wij u de werknemer telefonisch contact op te laten nemen met de bedrijfsarts en eigen huisarts.

Vraag 4:
Als een van mijn werknemers besmet is met het coronavirus, heb ik dan een meldingsplicht? Moet ik dit ergens registreren?

Antwoord 4:
Nee. U mag geen gezondheidsgegevens van uw werknemer registreren. Wel mag u met de werknemer praten over de besmetting. De desbetreffende werknemer zal zelf telefonisch contact moeten opnemen met zijn of haar huisarts. De huisarts heeft vervolgens een meldingsplicht richting de GGD. Het advies aan de werkgever is om de werknemer zo spoedig mogelijk te laten melden bij de bedrijfsarts.

Vraag 5:
Hebben werknemers recht op betaald verlof, omdat de school of het kinderdagverblijf van hun kinderen gesloten is wegens het coronavirus?

Antwoord 5:
Ja, werknemers hebben mogelijk recht op calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof is gewoonlijk één à twee dag(en) betaald verlof. Gedurende deze dag(en) kan de werknemer opvang regelen. Als de werknemer meer tijd nodig zou hebben, dan kan in overleg met de werkgever onbetaald verlof of vakantie opgenomen worden. Ook kan gedacht worden aan afspraken over thuiswerken als de functie van de werknemer dit toelaat.

Vraag 6:
Er is bij mijn onderneming veel minder werk voorhanden voor mijn werknemers. Wat kan ik nu doen?

Antwoord 6:
Tot 17 maart 2020 kon u mogelijk een beroep doen op de werktijdverkorting. Deze regeling is inmiddels vervallen. Er gaat een nieuwe regeling gelden: ‘Noodfonds overbrugging werkgelegenheid’ (NOW). Bij een verwachte omzetdaling van minimaal 20% (per 1 maart 2020) kunt u mogelijk in aanmerking komen voor NOW. Lees hier onze blog waarin wij u volledig informeren over NOW.

Tot slot
Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.