Opleidingen en workshops

Zonder privacy awareness geen privacy compliance! 
Goed privacybeleid is zonder meer maatwerk. Voor diverse (grote) organisaties binnen verschillende branches fungeren we als onmisbare sparringpartner op het gebied van privacyrecht. Zo denken we op strategisch niveau mee over de wijze waarop u binnen uw organisatie invulling dient te geven aan privacyrecht. Daarnaast kunnen we in goed overleg met u verplichte en gewenste privacyrechtelijke documenten en procedures opstellen. Denk hierbij aan een privacystatement voor uw website, een privacy- en cookieverklaring, het privacybeveiligingsbeleid, een datalekprocedure, het verwerkingsregister en verplichte verwerkersovereenkomsten. Dit leidt er uiteindelijk toe dat organisaties "compliant" zijn.

Maar privacy compliance betekent nog geen privacy awareness! Met privacy awareness wordt bedoeld dat alle lijn- en stafmedewerkers zich iedere dag weer voldoende bewust zijn van het belang van privacyrecht. In theorie kan het privacybeleid nog zo zorgvuldig zijn vormgegeven, als werknemers zich in de praktijk onvoldoende rekenschap geven van dit beleid wordt alsnog niet voldaan aan de strenge privacywetgeving. De consequenties hiervan kunnen fors zijn.

Het privacybeleid is vaak op een aantal punten voor alle medewerkers hetzelfde (zoals de wijze waarop men datalekken dient te voorkomen). Maar afhankelijk van de functie van werknemers kan het privacybeleid in de praktijk ook verschillen. HR-managers zijn voornamelijk bezig met persoonsgegevens van werknemers en sollicitanten. Account- en salesmanagers onderhouden contacten met potentiële en bestaande relaties. En IT-managers hebben vaak toegang tot een groter gedeelte van het softwaresysteem, waardoor zij meer persoonsgegevens kunnen inzien. Iedereen binnen de organisatie dient zich dagelijks bewust te zijn van zijn rechten en verantwoordelijkheden op het gebied van privacyrecht: pas dan is sprake van privacy awareness! 

Privacy awareness door opleiding en workshops 
Om die reden bieden we op maat gemaakte workshops of opleidingen voor verschillende afdelingen binnen uw organisatie. Vaak geven we deze workshops pas nadat op strategisch niveau keuzes zijn gemaakt over het privacybeleid. De onderwerpen en de duur van de opleiding/workshops stemmen we uiteraard met u af. U kunt onder meer denken aan de volgende thema's:

- wat zijn de basics van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
- hoe voorkom je datalekken op de werkvloer? En hoe luidt de procedure als er zich onverhoopt toch een datalek voordoet;
- hoe draag je zorg voor een wachtwoordbeleid dat privacyproof is;
- wat zijn de rechten van betrokkenen (werknemers en cliënten);
- hoe ga je om cliënten of werknemers die menen dat hun privacyrechten geschonden zijn, of een inzageverzoek doen;
- welke privacyrechtelijke aandachtspunten zijn er als je thuiswerkt;
- hoe ga je om met social media?

Meer informatie? Wilt u advies?
Wilt u advies over een privacyvraagstuk binnen uw onderneming? Hebt u behoefte aan een interne workshop/opleiding? Neem direct contact met ons op! Mail naar privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of bel 088-8848040.

Lees hier meer over andere diensten die de sectie privacyrecht van Van Gelder Advocaten aanbiedt.

Maak een afspraak Boek bestellen

Neem contact op

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u gerust contact op met ons kantoor.
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Stel uw vraag Maak een afspraak