HARMONISATIE PEUTERSPEELZALEN

Naar alle waarschijnlijkheid zal per 1 januari 2018 de nieuwe Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking treden. De harmonisatie peuterspeelzalen heeft als gevolg dat voortaan zowel reguliere kinderopvang als peuterspeelzalen beide onder de noemer kinderopvang vallen. Dit zal betekenen dat er zowel kortdurende als dagopvang in kindercentra zal worden aangeboden. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om alle peuters een gelijke kans te bieden als het gaat om de ontwikkeling van hun talenten, ongeacht de situatie en achtergrond van hun ouders. Deze wet en de harmonisatie van peuterspeelzalen hebben natuurlijk vele gevolgen, misschien ook wel voor u als werknemer.

Betekent de harmonisatie peuterspeelzalen een overname?

Een zeer belangrijke vraag, die vaak over het hoofd wordt gezien, is of de peuterspeelzaal waarvoor u werkt wordt overgenomen. Wanneer dit het geval is zal de wet alle arbeidsrechtelijke consequenties regelen. U zal dan in beginsel alle rechten behouden die u met uw overgenomen werkgever overeen bent gekomen. Toch is dit niet zo gemakkelijk als u in eerste instantie misschien denkt. Grote kans namelijk dat de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening in uw arbeidscontract is opgenomen. Dit is vaak een onwenselijke situatie zijn voor de partij die de peuterspeelzaal overneemt omdat die partij gebruik maakt van een andere cao.

Om de veranderingen in goede banen te leiden zijn er de zogenaamde harmonisatie peuterspeelzalenregelingen opgesteld. Deze moeten ervoor zorgen dat de mogelijkheden van de wet en cao’s benut worden. Om hierbij aan het juiste einde te trekken adviseren wij u met een specialist uw situatie en rechten te bespreken. Deze regelingen zijn namelijk zeer complex en wij helpen u hier graag bij.

Arbeidsrechtelijke gevolgen

Alle gevolgen voor u als werknemer als gevolg van de nieuwe wet hebben betrekking tot het arbeidsrecht. Wij van Van Gelder Advocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en zullen u dan ook graag helpenbij de gevolgen van de harmonisatie van de peuterspeelzalen. Ons doel daarbij is om uw rechten en belangen te behartigen in uw nieuwe arbeidsrelatie. Natuurlijk kunnen wij u ook van dienst zijn met verschillende andere zaken aangaande arbeidsrecht. Zo helpen wij u ook graag met advies over vraagstukken vanuit de volgende onderwerpen:

  • Arbeidscontracten
  • CAO
  • (Dreigende) Arbeidsconflicten
  • Regelementen
  • Reorganisatie
  • Beëindiging arbeidsovereenkomst

Wij helpen u uiteraard met veel meer zaken. Wilt u daarom weten of wij ook voor u van betekenis kunnen zijn bij uw probleem aangaande arbeidsrecht? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

neem contact met ons op

Heeft u vragen over wat de gevolgen zijn voor u wanneer de harmonisatie peuterspeelzalen in werking treedt op 1 januari 2018? Wilt u graag voorbereid zijn op een eventuele overname van de organisatie waarvoor u werkt ten gevolge van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk? Neem dan contact met ons op en vraag een vrijblijvend eerste gesprek aan.

Maak een afspraak

Neem contact op

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tincidunt sed nunc pulvinar semper. Sed laoreet metus purus, vel dictum nisi tristique sed. Integer a felis tellus. Maecenas ut magna fermentum,

Maak een afspraak Stel uw vraag