Crisismanagement

Crisismanagement bij cybercrime/datalekken
In uw privacybeleid en datalekprocedure brengt u in kaart welke stappen u onderneemt wanneer sprake is van een (vermeende) inbreuk op iemands privacy. U hoopt dit noodplan natuurlijk nooit nodig te hebben. Maar mocht zich onverhoopt toch een situatie voordoen waarbij u als organisatie snel en adequaat moet handelen, bijvoorbeeld bij een datalek, dan zijn deze procedures al de helft van de oplossing.

Bij een datalek of bij cybercrime is het daarnaast raadzaam juridisch advies in te winnen. Bijvoorbeeld over de vraag of het datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen van wie het recht op privacy mogelijk geschonden is. We staan naast u en denken ook met u mee wanneer u betrokkenen informeert over de inbreuk: wat meldt u in ieder geval wel, en wat hoeft u niet te melden? Soms is het handig om een communicatiebureau in te schakelen: het is de toon, die de muziek maakt! Ook daar hebben wij ervaring mee.

Ook kunnen we een onafhankelijk (technisch) deskundigenonderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van het datalek. Mogelijk dat het wenselijk is dat u de IT-beheerder en/of de softwareleverancier aansprakelijk stelt voor schade die uit het datalek voortvloeit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer zij niet voldaan hebben aan een geldende zorgplicht of niet voldaan hebben aan andere verplichtingen die uit de overeenkomst met u voortvloeien.

Meer informatie? Wilt u advies?
Bent u geconfronteerd met cybercrime of een datalek? Neem direct contact met ons op! Mail naar privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of bel 088-8848040. In onze blogs leest u meer over cybercrime en datalekken.

Maak een afspraak Boek bestellen

Neem contact op

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u gerust contact op met ons kantoor.
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Stel uw vraag Maak een afspraak