Zorg

De veranderde maatschappelijke visie op de zorg heeft een enorme impact op ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuiszorg. Deze veranderingen hebben ook vanuit juridisch oogpunt grote gevolgen. Zo vloeien er arbeidsrechtelijke consequenties (bijvoorbeeld flexibilisering van het personeel en loonmatiging) en uitwisseling van privacygevoelige informatie uit voort. Van Gelder Advocaten vervult over deze onderwerpen steeds vaker een adviserende rol in deze branche.

Van Gelder Advocaten biedt ook bij reorganisaties in de zorg pragmatische oplossingen die recht doen aan zowel het emotionele aspect van het personeel als aan de eisen van een gezonde en doelmatige bedrijfsvoering.

Daarnaast gaat de zorg steeds vaker over tot projectmatige en tijdelijke inzet van deskundig personeel. Er is meer personeel met een kortdurend arbeidscontract of er zijn zelfs zzp’ers. Van Gelder Advocaten is uitstekend op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en toepasselijke cao’s in de zorg en adviseert u daar graag over!