Wijziging van concernbepaling in NOW 1.0

Plaatje bij blog NOW concernbepaling

In onze blog van 1 april 2020 hebben wij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (afgekort: NOW) uiteengezet. Op 22 april 2020 is een brief van Minister Koolmees gepubliceerd over een wijziging van de concernbepaling in NOW 1.0.

Op dit moment regelt NOW 1.0 dat als een onderneming uit meerdere rechtspersonen bestaat die samen een concern vormen, dat de benodigde omzetdaling van 20% om in aanmerking te komen voor NOW 1.0 over het hele concern gemeten wordt. Het was volgens het kabinet aan het concern om – als het concern geen of beperkt omzetverlies heeft – verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen waarin wel sprake is van omzetverlies.

Minister Koolmees geeft in zijn brief aan bereid te zijn de concernbepaling in NOW te verruimen. Bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, kunnen individuele werkmaatschappijen NOW aanvragen op basis van de omzetdaling van die werkmaatschappij. Hiervoor gelden voorwaarden.

Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Om als werkmaatschappij een beroep te kunnen doen op NOW 1.0, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  1. De concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op NOW, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  2. Werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers moeten met vakbonden een akkoord hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers (of geen betrokken vakbonden), is een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers voldoende.
  3. Er mag geen personeels-bv zijn binnen het concern. Als het concern een personeels-bv heeft, dan moet altijd uitgegaan worden van omzetdaling op concernniveau.
  4. Er komen nadere controlewaarborgen ter voorkoming van strategisch gedrag.

Deze wijziging van NOW 1.0 zal in de loop van week 18 (de week van 27 april 2020) gepubliceerd worden, zo geeft Minister Koolmees aan.

Vragen?

Heeft u vragen over NOW 1.0? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.