WAB-date #4: Transitievergoeding

Dit is onze vierde blog in een serie van WAB-dates. Onze WAB-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt.

In deze WAB-date staat de transitievergoeding centraal.

Berekenwijze

Onder de WAB bestaat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst zonder af te ronden op volledig gewerkte halve jaren. Als het dienstverband slechts een maand heeft geduurd – bijvoorbeeld omdat de arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd is in de proeftijd – dan is alsnog een transitievergoeding verschuldigd.

De hoogte van de transitievergoeding is onder de WAB 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Als het dienstverband minder dan een dienstjaar heeft geduurd of als gedurende een dienstjaar het dienstverband beëindigd wordt, dan moet een pro rata berekening gemaakt worden.

Voorbeeldberekening

Het dienstverband heeft 9 jaar en 4 maanden geduurd. De werknemer heeft een maandsalaris van € 3.000,- bruto.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. De berekening van de transitievergoeding over de gehele dienstjaren is als volgt: aantal dienstjaren x 1/3 maandsalaris. In deze situatie is dat: 9 x (1/3 x € 3.000) = € 9.000,- bruto.

De berekening van de transitievergoeding over de resterende duur van het dienstverband (4 maanden) aan de hand van de formule is als volgt: (bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 maandsalaris / 12). In deze situatie is dat: (€ 12.000/€ 3.000) x (€ 1.000/12). Dus: 4 x € 83,33 = € 333,33 bruto.

Totaal aan transitievergoeding: € 9.000 + € 333,33 = € 9.333,33.

Vervallen regelingen uit WWZ

De tijdelijke maatregelen uit de WWZ rondom de transitievergoeding voor werknemers ouder dan 50 jaar en die langer dan tien jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever, en de overbruggingsregeling bij een slechte financiële situatie, vervallen per 1 januari 2020.

Kosten in mindering brengen

De WAB verruimt de voorwaarden voor het door een werkgever in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding. Transitiekosten en inzetbaarheidskosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Transitiekosten zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Denk aan kosten voor outplacement, scholing en/of het in acht nemen van een langere dan de geldende opzegtermijn. Onder de WAB is nieuw dat ook kosten die de werkgever heeft gemaakt voor de bevordering van kennis en vaardigheden die zijn aangewend voor een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding.

Overgangsrecht

De wijzigingen rondom de transitievergoeding treden in werking per 1 januari 2020. In bepaalde situaties geldt het recht onder de WWZ. Dit zijn:

  1. situaties waarin voor het tijdstip van inwerkingtreding al een ontslagprocedure is gestart bij UWV of de rechter;
  2. situaties waarin de arbeidsovereenkomst al is opgezegd; en
  3. situaties waarin de werknemer met de opzegging heeft ingestemd.

In die situaties wordt uitgegaan van de datum van de start van de procedure of van de dag van de opzegging of de instemming door de werknemer, in plaats van de datum van het verschuldigd worden van de transitievergoeding.

Advies?

Houd ermee rekening dat de transitievergoeding vanaf dag één verschuldigd is onder de WAB (zelfs als ontslag volgt gedurende de proeftijd of bij een uitzendbeding) en dat de berekenwijze is aangepast. Eindigt een bepaalde tijdcontract van een werknemer op of na 1 januari 2020? Ook dan is de transitievergoeding verschuldigd!

Mogelijk zal de transitievergoeding voor een werknemer lager uitkomen onder de WAB, dan nu. Is een werknemer relatief lang in dienst en wil je de arbeidsovereenkomst beëindigen, laat dan eerst de verschillen in hoogte van de transitievergoeding berekenen onder de WWZ en WAB.

Heeft u vragen over de WAB? Neem contact op met mr. Adriënne van Geel via avangeel@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088 – 8840840.