Van Gelder Advocaten is partner van de Tilburg University Challenge

Op 16 april 2020 is de 1e editie van de innovatie- en ondernemerscompetitie van de Tilburg University gestart. Hierbij krijgen alle studenten aan de Tilburg University de mogelijkheid om in co-creatie met het bedrijfsleven hun ideeën en innovaties te pitchen en verder te ontwikkelen. Ze krijgen coaching en feedback van partners om hun projecten verder uit te werken en leren tegelijkertijd partnerbedrijven kennen binnen het kader van loopbaanoriëntatie (en/of samenwerkingen met betrekking tot startups).

Van Gelder Advocaten is als sparringpartner en coach voor studenten aan dit project verbonden. We ondersteunen graag jonge veelbelovende professionals om innovatie, (sociaal) ondernemerschap en verantwoord/duurzaam ondernemen te stimuleren. Met onze ervaring en uitgebreide netwerk, tezamen met de kennis binnen ons team, helpen we de studenten graag op weg om hun ideeën verder te ontwikkelen naar realistisch uitgewerkte concepten.