Top 3 privacynieuws 2018

2018 was het jaar van de privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing en heeft voor het nodige nieuws gezorgd. Onderstaand volgt het meest opmerkelijke nieuws op het gebied van privacy en gegevensbescherming uit 2018.

1. Een überhoge boete van 6 ton voor Uber

Digitaal platform Uber heeft in Nederland een boete gekregen van € 600.000,-. Niet alleen in privacyland was deze uitspraak opmerkelijk, zelfs de landelijke media hebben het erover gehad. In 2016 vond bij het Uber-concern een datalek plaats waarbij onbevoegden toegang kregen tot persoonsgegevens van klanten en chauffeurs. Ruim 57 miljoen Uber-gebruikers zijn getroffen door het datalek, waaronder ongeveer 174.000 Nederlanders. Het betrof persoonsgegevens zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers. De boete is opgelegd omdat de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen niet binnen 72 uur na ontdekking van het datalek zijn geïnformeerd. Nog opmerkelijker dan de hoge boete is dat Uber een afkoopsom van $ 100.000 heeft betaald aan hackers om gestolen persoonsgegevens te vernietigen en om het datalek te verzwijgen. Ook de Britse, Franse en Duitse privacytoezichthouders hebben inmiddels boetes opgelegd aan Uber.

2. Grote toename meldingen van datalekken

Begin 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bekendgemaakt dat 10.000 datalekken gemeld zijn in 2017. Het aantal meldingen is in 2017 met ruim 70% toegenomen ten opzichte van 2016. In de eerste helft van 2018 zijn 8.898 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten opzichte van 2017 is dit wederom een (grote) toename van meldingen. Opmerkelijk is dat in de eerste helft van 2018 64% van alle meldingen ging over het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger (in 2017 was dit 47% van het totaal). Een verkeerde e-mail sturen, is dus de grootste boosdoener. Zowel in 2017 als in de eerste helft van 2018 kwamen de meeste datalekken uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening.

3. Veel klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens in 2018

Op basis van de AVG kan iedereen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket. In juni 2018, een maand na de toepasselijkheid van de AVG, werd bekendgemaakt dat ruim 600 mensen al een klacht hadden ingediend. Het opvallende is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens dat veel mensen problemen hebben met het laten verwijderen van hun persoonsgegevens. Een derde van de klachten zou hierover gaan. Ook zouden mensen hebben geklaagd over het niet mogen inzien van hun persoonsgegevens en de ongewenste verstrekking van gegevens aan derden.

Tot slot

Heeft u vragen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming? Neem dan contact op met mr. Marieke van Gelder via mvangelder@vangelderadvocaten.nl. Telefonisch is zij bereikbaar via 088 – 88 40 840.