Top 3 arbeidsrecht uitspraken 2018

Wij behandelen de top 3 meest opmerkelijke, spraakmakende arbeidsrechtelijke uitspraken uit 2018:

1. Sherlock Holmes loslaten op een zieke werknemer; (g)een goed idee?!

Rechtbank Noord-Holland, 19 september 2018.

Stuur niet meteen een onderzoeksbureau af op uw zieke werknemers! De werkgever had een zieke werkneemster zeven dagen laten volgen door een onderzoeksbureau met een GPS-tracker onder haar auto. De werkneemster bleek werkzaamheden te hebben verricht op een externe locatie. De werkneemster is vervolgens op staande voet ontslagen. Volgens de Kantonrechter mogen werknemers slechts gecontroleerd worden als er bijvoorbeeld ernstige verdenkingen zijn van ernstige overtredingen. De werkgever had een arbodienst moeten inschakelen, zodat deze kon beoordelen of de re-integratie belemmerd werd door de werknemer. De Kantonrechter heeft geoordeeld dat het ontslag op staande voet niet rechtmatig was. De werkneemster heeft een billijke vergoeding gekregen van € 2.500,- bruto mede vanwege de inbreuk op haar privacyrecht.

2. #MeToo in het arbeidsrecht

Rechtbank Amsterdam, 1 mei 2018.

#MeToo was een hot topic dit jaar en ook het arbeidsrecht is er niet aan ontkomen. Een dronken werknemer had tijdens de jaarlijkse kerstborrel een collega beledigd en gekwetst. Een andere collega zou hij ongevraagd en tegen haar zin in herhaaldelijk hebben betast door aan haar billen te zitten, ook al vroeg zij hem onmiddellijk te stoppen. De werknemer had in een gesprek met zijn werkgever spijt betuigd en persoonlijke excuses gemaakt. De werknemer was hierna geschorst en op staande voet ontslagen. De Kantonrechter overwoog dat de werknemer niet was gewezen op het sanctioneringsbeleid van de werkgever. De werkgever zou onvoldoende hebben doorgevraagd naar zijn bedoeling en de frequentie van de handtastelijkheden. De ontslagbrief van de werkgever vermeldde niets over de persoonlijke omstandigheden van werknemer, zoals zijn leeftijd (58 jaar), duur van zijn dienstverband (bijna 40 jaar) en de financiële gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Ook zou de werkgever niet overwogen hebben of minder zware sancties mogelijk waren. De werkgever stelde dat het gegeven ontslag op staande voet past in de context van de huidige ‘#MeToo-discussie’. De Kantonrechter ging hier echter niet in mee en het ontslag op staande voet werd vernietigd. De werknemer bleef dus in dienst.

3. De hoogste billijke vergoeding tot nu toe (meer dan € 600.000,- bruto!)

Rechtbank Noord-Holland, 24 april 2018.

De billijke vergoeding wordt steeds hoger. De werknemer was werkzaam als Senior Projectmanager ICT. De werkgever heeft medegedeeld aan de werknemer dat zijn arbeidsplaats en functie kwamen te vervallen. Een ontslagvergunning werd niet verleend door UWV, waarna een ontbindingsverzoek is ingediend door de werkgever. De Kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst, omdat sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding (de zogenaamde ‘g-grond’). Dit was echter niet het opmerkelijkste deel van de uitspraak. De Kantonrechter oordeelde namelijk dat sprake was van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten aan de zijde van de werkgever. Omdat de werknemer bijna 34 jaar in dienst was en altijd goed gefunctioneerd had, had de werkgever de werknemer beter moeten informeren over de reorganisatie, hoor- en wederhoor moeten toepassen en ervoor moeten zorgen dat de werknemer kon blijven werken. De werknemer had volgens de Kantonrechter geen werk meer gekregen en is aan zijn lot overgelaten na het besluit om te gaan reorganiseren. Er zou alleen aangestuurd zijn op beëindiging van het dienstverband. Dit was fysiek en emotioneel zwaar belastend voor de werknemer. Bij de werknemer was zodanige boosheid ontstaan dat dit snel zou escaleren tot ziekte of ruzie. Om deze reden kende de Kantonrechter een billijke vergoeding toe van € 628.000,- bruto.

Tot slot

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact op met mr. Adriënne van Geel via avangeel@vangelderadvocaten.nl. Telefonisch is zij bereikbaar via 088 – 88 40 840.