Thuiswerkovereenkomst Covid-19

Afbeelding-algemene-voorwaarden-I

 

 

 

 

 

Vanwege de bijzondere omstandigheden omtrent Covid-19 en de door de overheid genomen maatregelen werken veel mensen thuis. Als werkgever doet u er goed aan aanvullende afspraken met uw werknemer vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Hierbij kunt u gebruik maken van ons voorbeeld.

Vragen
Heeft u vragen over de thuiswerkovereenkomst? Of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.

Disclaimer

Dit (juridisch) document is een voorbeelddocument en dient enkel als voorbeeld voor het opstellen van een eigen document. Van Gelder Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en gebruik van dit specifieke voorbeelddocument. Het gebruik van dit voorbeelddocument is geheel voor rekening en risico van gebruiker(s).

Voor het op maat en klantspecifiek maken of laten screenen van uw eigen document(en) adviseren wij u om contact te leggen met de advocaten van Van Gelder Advocaten. Zij adviseren en begeleiden u onder dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.