Specialisatie Schadebeperking Pensioenregelingen

Op donderdag 18 en vrijdag 19 januari jl. hebben mr. Adriënne van Geel een mr. Renee Ketelaars de specialisatiecursus Schadebeperking Pensioenregelingen gevolgd. Deze specialisatiecursus werd gegeven door het Nederlands Pensioenbureau (NPB).

Pensioenrecht is een actueel onderwerp. Werkgevers worden steeds vaker onaangenaam verrast doordat werknemers hoge bedragen claimen vanwege (vermeende) schade in hun pensioenopbouw. Daarnaast kunnen bij de verkoop van een onderneming dergelijke claims/aanspraken van invloed zijn op de verkoopprijs.  Schadebeperking van pensioenregelingen is voor een werkgever om voornoemde redenen zeer belangrijk.

Tijdens de cursus is uitgelegd op welke wijze een juridische scan kan worden uitgevoerd op de pensioenregelingen. Op die manier kunnen mogelijke risico’s in kaart worden gebracht voor de werkgever. Vervolgens kan worden nagegaan op welke manier dit (eventueel) met een werknemer kan worden opgelost c.q. geregeld. In de cursus zijn (onder meer) de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: verplichte bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf), het onderscheid in pensioenregelingen en wijziging van arbeidsvoorwaardenpakketten.

Met deze specialisatie op het gebied van pensioenrecht kan Van Gelder Advocaten u nog beter van dienst zijn!

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.