Schadevergoeding toegekend op basis van de AVG!

Op 28 mei 2019 is door de bestuursrechter van de Rechtbank Overijssel een schadevergoeding op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegekend. Er is een vergoeding van € 500,- toegekend.

Wat was er aan de hand in deze zaak?

Bij veel verschillende overheidsinstanties heeft de eiser zogenaamde Wob-verzoeken ingediend. Kort gezegd is een Wob-verzoek een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. De diverse overheidsinstanties hadden contact met elkaar over de wijze waarop ze moesten omgaan met het verzoek van de betrokkene. Eén van deze overheidsinstanties – de Gemeente Deventer – mailde vervolgens persoonsgegevens van de betrokkene aan circa vijftig andere overheidsinstanties. De betrokkene stelde naar aanleiding hiervan de Gemeente Deventer aansprakelijk voor zijn schade en vorderde een schadevergoeding vanwege schending van zijn recht op privacy. De bestuursrechter concludeerde dat de gemeente de andere overheidsinstanties ook had kunnen informeren zonder het vermelden van de persoonsgegevens van de man. De gemeente had dan ook in strijd gehandeld met de AVG, aldus de bestuursrechter.

De betrokkene heeft hierdoor recht op een schadevergoeding van € 500,- voor geleden immateriële schade.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Hoewel de toegekende schadevergoeding niet heel hoog is, is het wel duidelijk geworden door deze uitspraak dat een persoon recht kan hebben op schadevergoeding als organisaties onzorgvuldig omgaan met zijn of haar persoonsgegevens. De hoogte van deze vergoeding kan ook aanknopingspunten bieden voor toekomstige gevallen waarin een schadevergoeding gevorderd wordt. We houden de rechtspraak voor u in de gaten.

Heeft u vragen over de AVG? Neem contact op met mr. Marieke van Gelder via mvangelder@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088 – 88 40 840.