Privacyverklaring en cookies van Van Gelder Advocaten

Algemeen

Van Gelder Advocaten hecht als advocatenkantoor veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de opdracht die u aan ons verleent.

Derden

Van Gelder Advocaten zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Van Gelder Advocaten daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Van Gelder Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn

Van Gelder Advocaten bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diensten op www.vangelderadvocaten.nl laat u uw (persoons)gegevens bij Van Gelder Advocaten achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen.

Indien u zich via de website van Van Gelder Advocaten inschrijft voor een nieuwsbrief of zich aanmeldt voor een Masterclass, vragen wij u onder meer om uw naam en e-mailadres om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen, dan wel u aan te melden voor de betreffende Masterclass. Deze gegevens kan Van Gelder Advocaten tevens verwerken voor marketingdoeleinden.

Indien u op een vacature reageert en uw cv meestuurt, zal Van Gelder Advocaten deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Van Gelder Advocaten verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Van Gelder Advocaten daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Van Gelder Advocaten verwerkt worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • te reageren op vragen en opmerkingen;
 • voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals een transitievergoeding berekenen);
 • nieuwbrieven en uitnodigingen te sturen;
 • u te registreren voor Masterclasses;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Van Gelder Advocaten;
 • sollicitatieprocedures uit te voeren;
 • klachten te behandelen.

Van Gelder Advocaten kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Van Gelder Advocaten daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Van Gelder Advocaten stelt.

De Nieuwsbrief en Masterclasses

Slechts met uw toestemming zult u een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een Masterclass ontvangen. Wanneer u zich wenst af te melden voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen, kunt u hiervoor klikken op de afmeldlink die onderaan iedere e-mail van de nieuwsbrief of uitnodiging staat.

De Nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees van de Nieuwsbrief. Hieronder vallen personen die zich via de website van Van Gelder Advocaten hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en bestaande relaties en cliënten van Van Gelder Advocaten. Onderaan iedere Nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.

Cookies en passieve tracking

Van Gelder Advocaten maakt gebruik van cookies. Een "cookie" is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

Van Gelder Advocaten gebruikt cookies om:

 • de website geschikt te maken voor uw interesses;
 • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
 • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

Van Gelder Advocaten gebruikt deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.

Google Analytics

De website van Van Gelder Advocaten maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

Wijzigingen

Van Gelder Advocaten behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Van Gelder Advocaten. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Van Gelder Advocaten kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat onze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Social media

Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals LinkedIn en Twitter. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van LinkedIn en Twitter.

Vragen en rechten

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Dit recht heeft u! Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een identiteitsbewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek en identificatie.

U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens (voor marketingdoeleinden). U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan:

Van Gelder Advocaten B.V.
Bosscheweg 40
5056 KC Berkel-Enschot

of

info@vangelderadvocaten.nl.

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.

Contactgegevens

Van Gelder Advocaten B.V.
5056 KC  BERKEL-ENSCHOT
T: +31 88 8840 840
E: info@vangelderadvocaten.nl