Onvoorzichtige werknemer op skivakantie: toch loon doorbetalen?

Het wintersportseizoen kan gepaard gaan met ongelukken. Wat geldt als een werknemer daardoor enige tijd niet in staat is arbeid te verrichten? Moet u als werkgever toch het loon doorbetalen als een werknemer door het beoefenen van een risicovolle activiteit arbeidsongeschikt raakt?

Uitzondering op loondoorbetalingsplicht

De wet bepaalt dat een werknemer geen recht heeft op doorbetaling van zijn loon als zijn ziekte door zijn opzet is veroorzaakt. Van opzet is pas sprake wanneer de werknemer het oogmerk heeft gehad om arbeidsongeschikt te raken. Enkel opzettelijk risicovol gedrag vertonen, zoals stunten op een snowboard, is geen opzet, ondanks het feit dat de werknemer hiermee risico op verzuim aanvaardt. Als een werkgever de loondoorbetaling wegens opzet wil staken, is het aan de werkgever om te bewijzen dat sprake is van opzet. Dat blijkt geen gemakkelijke klus; een beroep op deze uitzonderingsgrond in het kader van risicovolle sporten slaagt vrijwel nooit.

Voor wat betreft de hoogte van het door te betalen loon, bepaalt de wet dat een werknemer 104 weken recht heeft op doorbetaling van minimaal 70% van het loon. In de eerste 52 weken moet het loon daarnaast minimaal het wettelijk minimumloon bedragen. Een werkgever mag ten aanzien van de hoogte van het loon afspraken maken met werknemers, mits bovengenoemde regels in acht worden genomen. Zo kan in een cao zijn bepaald dat een werknemer gedurende de eerste 52 weken van ziekte 100% en in de tweede 52 weken een lager percentage van zijn loon doorbetaald krijgt. Een werkgever mag bijvoorbeeld ook afspreken dat een werknemer enkel een hoger percentage doorbetaald krijgt, indien zijn arbeidsongeschiktheid niet door eigen toedoen of schuld is veroorzaakt. Hiermee wordt de hoogte van het door te betalen loon dus afhankelijk gesteld van het handelen van de werknemer. Het is raadzaam een dergelijke afspraak schriftelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. De formulering van een dergelijke afspraak is van groot belang: ‘schuld’ of ‘toedoen’ is gemakkelijker aan te tonen dan ‘opzet’. Daarnaast moeten bovenstaande minimumregels in acht worden genomen.

Tot slot

Er wordt niet snel een uitzondering aangenomen op de doorbetaling van loon tijdens ziekte. Zelfs wanneer een werknemer zich in zijn vrije tijd onvoorzichtig gedraagt en daardoor arbeidsongeschikt raakt, blijft een werkgever verplicht het loon door te betalen. Natuurlijk kunt u als werkgever uw werknemers op het hart drukken voorzichtig te zijn en kunt u ze adviseren een helm te dragen bij skiën en/of snowboarden. Dit zal u echter geen vrijbrief geven om het loon stop te zetten!

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.