Non-profit

Volgens Wikipedia is de doelstelling van een non-profit organisatie de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet commerciële, maatschappelijke doeleinden. Dit kan gaan over een grote variatie aan zaken, zoals kunst, educatie, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp. Bij een non-profit organisatie heb je veelal te maken met diverse partijen, zowel intern als extern. Bij alle facetten waarmee een non-profit organisatie te maken krijgt, kunnen wij behulpzaam zijn. Ook als wij bepaalde specialismen niet zelf in huis hebben, weten we waar we voor u de beste specialist kunnen vinden.