Nieuwe maatregelen WW-premiedifferentiatie vanwege Coronacrisis

Plaatje voor bij blog ‘Nieuwe wijzigingen WW-premie…’

Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor onbepaalde tijdcontracten (niet zijnde oproepcontracten). Voor bepaalde tijdcontracten en oproepcontracten betalen werkgevers de hoge WW-premie.

30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren

In de WAB is onder meer geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd zijn over het loon van werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan leiden tot onbedoelde effecten in sectoren waar door het Coronavirus extra overwerk noodzakelijk is. Denk met name aan de zorgsector. Het kabinet zal deze regeling daarom aanpassen en zal op korte termijn de aangepaste regeling uitwerken. 

Nog verduidelijkt moet worden voor welke sectoren deze wijziging zal gelden.

Zodra de regeling bekend is, informeren wij u nader.

Uitstel tot 1 juli 2020 voor ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’

Om voor de lage WW-premie bij een onbepaalde tijdcontract per 1 januari 2020 in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste. Dit houdt kort gezegd in dat er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die ondertekend is door de werknemer. 

Werkgevers hebben eind vorig jaar uitstel gekregen voor het voldoen aan voornoemd schriftelijkheidsvereiste om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie. Werkgevers kregen uitstel tot 1 april 2020 om een onbepaalde tijdcontract op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om per 1 april 2020 aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen, wordt het uitstel verlengd tot 1 juli 2020. 

Voor werknemers die op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd met vaste uren in dienst waren, geldt dat uiterlijk 30 juni 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig moet zijn. Dat wil zeggen: een onbepaalde tijdcontract (of een addendum waaruit blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst) waaronder de handtekening van de werknemer is opgenomen. Een positieve ontwikkeling voor werkgevers die nog moeten voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste, maar op dit moment andere prioriteiten hebben.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zijn u graag behulpzaam bij het voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.