Masterclass Datalekken deel II: ‘De gevolgen van datalekken en de AVG voor u en uw onderneming’

Naamloos

donderdag 8 februari 2018

Aanleiding

In Nederland geldt sinds 2016 de meldplicht datalekken. Bepaalde datalekken dienen sinds de inwerkingtreding hiervan gemeld te worden. Daarnaast treedt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG zal de nodige veranderingen voor uw onderneming met zich brengen, met name op het gebied van privacybescherming.

Tijdens de Masterclass op 30 november 2017 zijn de meldplicht datalekken en de AVG qua juridische, organisatorische en technische impact reeds aan bod gekomen. De Masterclass op 8 februari a.s. zal hierop voortborduren. We gaan daarbij ook expliciet in op de rol van u als ondernemer, de gevolgen voor u als ondernemer en de acties die u moet nemen en binnen welke tijdshorizon.

Was u niet aanwezig bij de Masterclass op 30 november 2017? Geen probleem! Ook voor u is deze Masterclass zeker interessant.

Wat moet u doen bij een datalek?

Wat moet u doen als een usb-stick kwijtraakt of een e-mail aan de verkeerde ontvanger wordt verzonden? Dit zijn beveiligingsincidenten en kunnen datalekken zijn. Tijdens de Masterclass op 8 februari a.s. zullen mr. Marieke van Gelder, Gregor Kruijssen en Robbin Borst aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleggen hoe u bij beveiligingsincidenten en datalekken het beste kunt handelen. Zorg ervoor dat u bent voorbereid en voorkom boetes en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

Programma

07.30 uur   ontvangst met ontbijt
08.00 uur   aanvang Masterclass
10.00 uur   einde Masterclass
Locatie:      Van der Valk Hotel Gilze – Tilburg
                     Klein Zwitserland 8 te Gilze
Kosten:       deelname aan de Masterclass is kosteloos

De Masterclass start met een ontbijt. Tijdens het ontbijt is er gelegenheid tot het leggen van contacten, het stellen van vragen en/of het inbrengen van casussen.

Heeft u een actuele casus rondom datalekken en/of privacy, stuur dan een e-mail naar secretariaat@vangelderadvocaten.nl of info@utahconsulting.nl. Indien uw casus aansluit bij het onderwerp van deze Masterclass, zullen wij deze (geanonimiseerd) behandelen tijdens de Masterclass.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door hier te klikken.

Graag tot ziens op donderdag 8 februari a.s.!

Met vriendelijke groet,

Team Van Gelder Advocaten, New Vision Groep en UTAH IT & Data consulting