Mag een werkgever betaling van vakantietoeslag uitstellen vanwege de coronacrisis?

summer-814679_1920

Een groot aantal werkgevers heeft door de coronacrisis betalingsproblemen. Hoewel een werkgever door een beroep te doen op NOW mogelijk het loon van werknemers voor enkele maanden deels gecompenseerd kan krijgen, geldt dit niet voor de (volledige) vakantietoeslag die gedurende het afgelopen jaar is opgebouwd door de werknemer.

Wanneer moet vakantietoeslag normaal gesproken uitbetaald worden?

Op basis van de wet heeft een werknemer uiterlijk in de maand juni recht op uitbetaling van de opgebouwde vakantietoeslag van het afgelopen jaar. Vaak wordt in mei de vakantietoeslag al uitbetaald, omdat dit is opgenomen in een toepasselijke cao of omdat dit is afgesproken met de werknemer in de arbeidsovereenkomst.

Mag je als werkgever (vanwege betalingsproblemen) betaling van de vakantietoeslag uitstellen?

Als je als werkgever de vakantietoeslag op een later moment wenst uit te betalen, dan moet dit schriftelijk overeengekomen worden met de werknemers. Als een toepasselijke cao bepaalt dat vakantietoeslag uitbetaald moet worden in een bepaalde maand (mei of juni), dan kun je hier in beginsel niet van afwijken door dit af te spreken met een werknemer. Dit is anders als de cao wel de mogelijkheid biedt om af te wijken.

Ons advies?

Bekijk wat de mogelijkheden zijn, gelet op de mogelijk toepasselijke cao en de gemaakte afspraken met de werknemer. Als er betalingsproblemen zijn en het is mogelijk afwijkende afspraken te maken, overleg dan met uw werknemers voor een eventueel uitstel van betaling van de vakantietoeslag en leg uw afspraken schriftelijk vast.

Heeft u vragen over uitbetaling van vakantietoeslag? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.