Let op! Hoge WW-premie verschuldigd voor tijdelijke urenuitbreiding

euro-870757_1920

De WAB die per 1 januari 2020 in werking is getreden, bevat voor de praktijk nog een groot aantal onduidelijkheden. Wanneer de Minister duidelijkheid heeft geschept, houden wij u daarvan op de hoogte. Inmiddels is er meer duidelijk over wanneer de hoge en wanneer de lage WW-premie verschuldigd is. 

Onzeker was of voor een tijdelijke urenuitbreiding, naast een reeds bestaand onbepaalde tijdcontract, de lage of hoge WW-premie verschuldigd is. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: Ministerie SZW) heeft in versie 1.1 van het Kennisdocument WW Premiedifferentiatie deze onzekerheid de wereld uit geholpen: ten aanzien van de tijdelijke urenuitbreiding is de hoge WW-premie verschuldigd. 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. In onze blog van 24 december 2019 hebben we de nieuwe WW-premie al toegelicht. Kort gezegd komt het erop neer dat de WAB een premiedifferentiatie inhoudt op basis van de aard van het contract. Voor een schriftelijk onbepaalde tijdcontract, niet zijnde een oproepovereenkomst, geldt de lage WW-premie. Voor alle andere arbeidsovereenkomsten geldt de hoge WW-premie (enkele uitzonderingen daargelaten). Denk hierbij aan bepaalde tijdcontracten, oproep- en min/max-contracten. De hoge WW-premie is 5% hoger dan de lage WW-premie. 

Tijdelijke urenuitbreiding

In de praktijk komt het voor dat werknemers meer ingezet worden tijdens drukke periodes of ter vervanging van ziekte of zwangerschap van een collega. Dit gebeurt dan door een addendum (of aanhangsel) op de bestaande arbeidsovereenkomst. De betreffende werknemer kan bijvoorbeeld een onbepaalde tijdcontract hebben met een gemiddelde arbeidsomvang van 20 uur per week, wat via het addendum tijdelijk voor drie maanden uitgebreid wordt naar 32 uur per week. Er is dan sprake van een tijdelijke urenuitbreiding. 

Standpunt Ministerie SZW

De tijdelijke urenuitbreiding wordt gezien als een apart bepaalde tijdcontract waarvoor de hoge WW-premie verschuldigd is. Voor de uren van het al bestaande onbepaalde tijdcontract is de lage WW-premie verschuldigd. Werkgevers zullen de twee verschillende contracten in de loonaangifte door middel van twee aparte inkomstenverhoudingen moeten aangeven bij de Belastingdienst.

Ons advies?

Denk goed na of u een werknemer een tijdelijke urenuitbreiding wilt geven. Realiseer u dat u over deze uren een hogere WW-premie zult moeten betalen dan over de vaste uren van het onbepaalde tijdcontract. Zorg ervoor dat u de verschillende contracten goed doorgeeft bij de loonaangifte bij de Belastingdienst om naheffingen (en boetes) te voorkomen.

Heeft u vragen over de WW-premies of de WAB? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.