Legal Scan Privacy

Maak uw onderneming AVG-proof met onze Legal Scan Privacy!

Voldoet uw organisatie al aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Bent u hiervan niet zeker? Wij brengen graag uw positie in kaart en zetten uiteen welke risico’s er voor en binnen uw organisatie zijn en welke maatregelen (eventueel) genomen moeten worden om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken. U zit immers niet te wachten op een datalek of boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?!

In deze flyer wordt de Legal Scan Privacy toegelicht.