Kortere loondoorbetalingsverplichting bij ziekte AOW-er door nieuwe wet

foto voor blog week 1

Veel werkgevers vinden het op het moment niet altijd aantrekkelijk om AOW-ers door te laten werken of aan te nemen. Een reden is dat werkgevers bij ziekte van een AOW-er geconfronteerd worden met de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar.

Vanaf 2016 maakt de wetgever het laten doorwerken van AOW-ers gunstiger voor werkgevers. Dit gebeurt met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-er wordt (standaard) één maand en de loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar dertien weken in plaats van twee jaar. In 2018 wordt de loondoorbetaling geëvalueerd en kan deze mogelijk verder teruggebracht worden naar zes weken.

Naast voornoemde wijzigingen heeft de Wet werk en zekerheid al geregeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een AOW-er kan opzeggen zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter. De transitievergoeding is ook niet verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet nadat een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Kortom: meer flexibiliteit voor de werkgever en de werknemer en minder risico voor de werkgever bij eventuele ziekte.

Heeft u vragen over doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd of het nieuwe ontslagrecht onder de WWZ? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.