Kan ‘klokkenluiden’ tot het einde van de arbeidsovereenkomst leiden? Bent u voorbereid?

kerkklokken-300×188

Klokkenluiden is een veel besproken fenomeen. Het houdt – kort gezegd – in dat misstanden in een bedrijf worden gemeld, veelal door werknemers van het bedrijf.

Werkgevers met ten minste 50 werknemers zijn sinds de inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders (WHk) per 1 juli 2016 verplicht een interne klokkenluidersregeling vast te stellen. De WHk zorgt ervoor dat meer hulp en bescherming wordt geboden aan werknemers die misstanden binnen een organisatie aankaarten. De werknemer mag bijvoorbeeld niet benadeeld worden door de werkgever na het melden van een vermoeden van een misstand. De vraag rijst of de arbeidsovereenkomst van een ‘klokkenluider’ ontbonden mag worden? Over deze vraag is onlangs uitspraak gedaan.

Uitspraak van de Kantonrechter te Almelo van 6 juni 2017
Zes werknemers hebben zich tot de Raad van Commissarissen gewend over de positie van de directeur van het bedrijf waar zij werken, CAV (een coöperatie van producenten van veevoer). Vervolgens hebben deze werknemers een brief gestuurd naar de leden van de coöperatie van CAV, hetgeen CAV de werknemers kwalijk nam. CAV heeft naar aanleiding hiervan een ontbindingsverzoek ingediend voor een van de zes werknemers. Primair beriep de werkgever zich op verwijtbaar handelen en subsidiair op een verstoorde arbeidsrelatie.

De Kantonrechter overwoog dat uit de stukken bleek dat de werknemers daadwerkelijk bezorgd waren over onregelmatigheden bij de directie. Doordat de werknemers zich hebben gewend tot de voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben zij conform de interne klokkenluidersregeling van CAV gehandeld. Werknemers moeten op basis van deze klokkenluidersregeling veilig kunnen rapporteren over onregelmatigheden. De werknemers hadden niet verzocht om de directeur te ontslaan, maar slechts gevraagd hem vrij te stellen van het verrichten van werkzaamheden om de rust te laten terugkeren in het bedrijf. De werknemer waarvoor ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd verzocht, was op dat moment ook al 37 jaar in dienst bij CAV. De
Kantonrechter heeft het ontbindingsverzoek van CAV dan ook afgewezen, nu de werknemer in kwestie oprecht bezorgd was over het reilen en zeilen binnen CAV en slechts een onderzoek wenste.

Tip
Indien u als werkgever ten minste 50 werknemers heeft, bent u verplicht een interne klokkenluidersregeling vast te stellen. Indien een werknemer handelt conform deze klokkenluidersregeling om onregelmatigheden of een misstand binnen uw organisatie te melden, dan zal een ontbindingsverzoek in de meeste gevallen niet worden ingewilligd. U moet dus weten wat de klok slaat voordat u het dienstverband van een ‘klokkenluider’ wenst te beëindigen!

Tot slot
Bent u een werkgever met 50 of meer werknemers en hebt u nog geen klokkenluidersregeling of hebt u nog vragen over klokkenluiden en de WHk? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.