Kinderopvang

Hoewel de kinderopvang lange tijd in het teken van groei heeft gestaan, is deze markt al enkele jaren aan het krimpen. Vanaf 2011 is de wettelijke kindertoeslag verminderd, waardoor ouders substantieel minder te besteden hebben voor de professionele opvang van hun kind(eren). Tel daarbij de economische crisis en de toenemende werkloosheid op, en het gevolg is dat veel ouders geen gebruik meer maken van professionele opvang voor hun kind(eren). De vraag naar kinderopvang is fors teruggelopen en loopt nog altijd terug. Op dit moment ziet deze branche zich dan ook (voortdurend) geconfronteerd met het inkrimpen van het personeelsbestand en het doorvoeren van reorganisaties.

Van Gelder Advocaten begeleidt organisaties bij het doorvoeren van reorganisaties. De advocaten van Van Gelder Advocaten zijn bekend met de toepasselijke cao’s, de specifieke wettelijke bepalingen die gelden in de kinderopvang en het doorvoeren van ‘deeltijdontslag’, waardoor vertrouwde gezichten in de kinderopvang kunnen worden behouden. Begeleiding door Van Gelder Advocaten van een reorganisatie staat voor voortvarendheid en zorgvuldigheid, waarbij continue oog is voor de medewerkers van de organisatie. Maatwerk is de standaard!