Van Gelder Advocaten als uw kennispartner!

Naast het schrijven van blogs delen wij ook kennis met u door middel van enkele uitgaves. Zo heeft Marieke van Gelder in het kader van de nieuwe privacywetgeving een informatief boek uitgebracht samen met uitgeverij Indicator, genaamd 'De nieuwe privacywetgeving en uw onderneming, wat moet er nu absoluut op orde zijn?'.

Hieronder vindt u alle uitgaves van Van Gelder Advocaten.

 

WAB boekje cover 2022

Drie jaar na de WAB

Inmiddels is de Wet Arbeidsmarkt in Balans al bijna drie jaar van kracht. Hoogste tijd voor een nieuw boekje: ‘Drie jaar na de WAB’. In dit boekje gaan wij in op de toepassing van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de praktijk en zetten wij de wetswijzigingen sinds 2020 op dit vlak voor u uiteen. Bekijk hier het boekje digitaal.

In dit nieuwe boekje bespreken we ook de nieuwe wetgeving (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden) die sinds 1 augustus 2022 in werking is getreden. Zo bent u op toegankelijke wijze weer up-to-date over de arbeidsrechtelijke wetgeving sinds 1 januari 2020 omtrent arbeidsvoorwaarden.

Neem contact op
Cover boekje VGA algemeen

Maak kennis met Van Gelder Advocaten

U bent nieuwsgierig? Dat komt goed uit, want dat zijn wij namelijk ook!

Met dit boek geven wij u graag een indruk van wie wij zijn en welke (juridische) ondersteuning ons kantoor u - of uw onderneming - kan bieden. Daarnaast informeren wij u graag inhoudelijk over de rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, zakelijke mediation, privacy & gegevensbescherming.

Neem contact op
Schermafbeelding 2018-10-16 om 15.36.09

De nieuwe privacywetgeving en uw onderneming, wat moet er nu absoluut op orde zijn?

Wat geldt er nu door de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Hoe voorkomt u enorme boetes door bijv. datalekken, enz.?

De Europese Commissie heeft in januari 2012 voorstellen gepresenteerd voor een herziening van de bestaande privacyrichtlijn. Hier is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) tot stand gekomen. Deze verordening zou moeten zorgen voor harmonisatie tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie, zodat de nationale wetgeving van iedere lidstaat in overeenstemming wordt gebracht. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de AVG. Anders dan de richtlijn, is de verordening rechtstreeks van toepassing binnen alle lidstaten. De verordening zal de plaats innemen van de nationale wetgeving van iedere lidstaat.

Er is niet veel tijd meer om verplichte wijzigingen die de AVG met zich meebrengt door te voeren in uw bedrijfsvoering. De AVG bestaat zelf uit ongeveer 100 pagina's en brengt een groot aantal veranderingen met zich mee. Het is dan ook raadzaam om zo spoedig mogelijk te beginnen met de voorbereidingen.

De meldplicht datalekken, zoals deze reeds bestaat in Nederland, zal grotendeels ongewijzigd blijven na de inwerkingtreding van de AVG. Uit de praktijk blijkt echter vaak dat ondernemers niet voldoende op de hoogte zijn van wanneer er sprake is van een datalek en hoe zij hiermee om moeten gaan. In dit boek zal beschreven worden hoe uw onderneming dient om te gaan met datalekken (en de AVG) en zullen voorbeelden van datalekken worden beschreven die veelvuldig voorkomen en hoe hiermee omgegaan dient te worden. Denk aan het verliezen van een USB-stick, het verzenden van een e-mail aan de verkeerde ontvangen, brand in een datacenter, een datalek bij een webshop, diefstal van een laptop en het verliezen van documenten.

Boek bestellen
Schermafbeelding 2018-10-16 om 14.13.32

Beveiligen van uw bedrijfsgegevens van klanten en financiën, pure noodzaak!

De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in snel tempo op. Denk hierbij aan de Europese Privacyverordening en de nieuwe Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens. Als gevolg van de nieuwe regels die gelden sinds 1 januari 2016 zijn de boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens sterk verruimd. Ondernemingen riskeren hoge boetes als verwerkingen van persoonsgegevens niet aan de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoen. Hoe gaat u hier binnen uw onderneming mee om? Hoe voorkomt u hoge boetes oplopend tot € 820.000,- (of zelfs meer) en zorgt u ervoor dat u uw zaken op orde heeft?

Sinds 1 januari 2016 heeft iedere ondernemer een meldplicht als er sprake is van 'datalekken'. Nu rijst de vraag: wat wordt er bedoeld met 'datalekken'? Wat zegt de nieuwe wetgeving voor meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens hierover? Waar moet u aan denken? Naast de Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens komt ook nog belangrijke nieuwe regelgeving van de Europese Commissie aan bod: de op 14 april 2016 definitief aangenomen Algemene verordening gegevensbescherming. Per 2018 zal deze verordening de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. U heeft dus nog de tijd om de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in uw bedrijfsvoering. Om deze reden geven wij u nu aan wat u (verplicht) moet doen om risico's en boetes te voorkomen. U lijkt nog ruim de tijd te hebben, maar de nieuwe regelgeving brengt een waslijst aan wijzigingen en verplichtingen met zich mee. Het is dus raadzaam op tijd te starten met het doorvoeren en implementeren van deze regels in uw onderneming.

Neem contact op
Schermafbeelding 2018-10-16 om 14.23.05

U en uw BV gewapend tegen elke aansprakelijkheid 

Aansprakelijkheid van bestuurders binnen rechtspersonen en ondernemingen wordt vaak onderschat. We lezen er ook niet zoveel over in de krant, maar wat wij uit de publiciteit vernemen, is slechts een fractie van de hoeveelheid aansprakelijkheidszaken die tegen bestuurders worden aangespannen.

Met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht per 1 oktober 2012 en de Wet bestuur en toezicht (wijzigingswet Burgerlijk Wetboek deel 2, artikelen 297a en 297b), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, is het nóg belangrijker om u als ondernemer bewust te zijn van de aansprakelijkheidsrisico's die er zijn.

In dit dossier maken wij u duidelijk met welke vormen van bestuurdersaansprakelijkheid u te maken kunt krijgen binnen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) en op welke wijze u deze aansprakelijkheid kunt voorkomen.

Waar dient u allemaal rekening mee te houden? Wij voorzien u in dit dossier van vele nuttige tips! Doe er uw voordeel mee!

Neem contact op

Neem contact op

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u gerust contact op met ons kantoor.
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Stel uw vraag Maak een afspraak