Plaatje bij blog ORT

Is een finaal kwijtingsbeding wel zo finaal bij ORT?

In de praktijk zien wij dat veelvuldig vaststellingsovereenkomsten worden gesloten tussen werknemers en werkgevers. Dit kan ter beëindiging van het dienstverband of om bestaande discussiepunten te beëindigen. In een vaststellingsovereenkomst wordt meestal een zogenaamd finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit houdt in dat partijen verklaren onderling niets meer van elkaar te vorderen hebben, met uitzondering van hetgeen […]

BPL bpf

Bedrijfstakpensioenfonds als acquisitietijger: valt de werkgever wel of niet onder de verplichtstelling?

Vraagt u zich weleens af of uw onderneming onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt? U bent zeker niet de enige. In de praktijk merken wij dat bedrijfstakpensioenfondsen steeds vaker aankloppen bij werkgevers. Wat is een bedrijfstakpensioenfonds? Bedrijfstakpensioenfondsen zijn pensioenfondsen die (kunnen) gelden voor iedereen werkzaam in een bepaalde bedrijfstak, zoals de uitzendbranche, zorg en welzijn, […]

calendar

Vaststellingsovereenkomst en de bedenktermijn

U heeft er vast weleens van gehoord: de vaststellingsovereenkomst. Wanneer een werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen, wordt gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst. Partijen gaan hierbij zelf in overleg over de voorwaarden voor de beëindiging. Er hoeft geen procedure bij UWV of de kantonrechter te worden gevoerd, waardoor voor partijen op voorhand […]

verkeerslicht groen

Overgang van onderneming bij een pre-pack?

Wat is overgang van onderneming? De hoofdregel van overgang van onderneming is dat werknemers overgaan naar de koper van een onderneming, met behoud van alle rechten en verplichtingen. Deze hoofdregel geldt niet bij faillissement. Een (eventuele) doorstarter na een faillissement kan in beginsel zelf kiezen welke werknemers (opnieuw) in dienst worden genomen. Gelden de wettelijke […]

Untitled-design-17

Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg voor boedeltekort

In juni vorig jaar kwam de Rechtbank Noord-Nederland in een opmerkelijke zaak tot het oordeel dat de bestuurders van een zorginstelling op zorginhoudelijke gronden aansprakelijk waren voor het boedeltekort van deze instelling. Het betreft de zaak “Diogenes”. Dit is interessant, omdat in de (rechts)praktijk veelal tot een dergelijk oordeel wordt gekomen in gevallen waarin bestuurders […]

Afbeelding voor bij blog over beslagregister

Beter zicht op beslagen door invoering beslagregister

Per 1 januari 2016 moeten gerechtsdeurwaarders beslagen op (on)roerende zaken, loonbeslag en derdenbeslag aanmelden bij het Centraal Digitaal Beslagregister. Het idee hierachter is om opgelegde beslagen per schuldenaar inzichtelijk te maken. Hierdoor kan stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en het wettelijk bestaansminimum van de schuldenaar worden bewaakt. Steeds vaker komen schuldenaren onder het wettelijk bestaansminimum […]