Is een concurrentiebeding of relatiebeding bij uitzendkrachten mogelijk?

Arbeidsovereenkomsten bevatten vaak een concurrentie- en relatiebeding. Voor uitzendkrachten geldt het zogenaamde belemmeringsverbod. In deze blog leggen wij kort uit wat het belemmeringsverbod inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn.

Wat is het belemmeringsverbod?

Het belemmeringsverbod is opgenomen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Deze wet is ingevoerd om de rechten van uitzendkrachten beter te waarborgen en uitzendkrachten te beschermen. Het belemmeringsverbod houdt kort gezegd in dat de uitzendkracht niet beperkt mag worden om na de uitzendperiode direct in dienst te treden bij de inlener. Te denken valt aan een concurrentie-, relatie- of non-ronselbeding. Ook in een vaststellingsovereenkomst met een uitzendkracht mogen geen bepalingen opgenomen worden die in strijd zijn met het belemmeringsverbod oordeelde de Kantonrechter te Zaanstad vorig jaar.

De Hoge Raad heeft in 2017 in het Focus on Human-arrest geoordeeld dat het belemmeringsverbod ook geldt ten aanzien van zelfstandigen. Een uitzendkracht mag niet belemmerd worden om als zelfstandige/zzp’er na de uitzendperiode aan de slag te gaan bij de inlener.

Het belemmeringsverbod is dus een ruim verbod met een vergaande strekking.

Wat mag wel overeengekomen worden?

In de overeenkomst tussen het uitzendbureau en de inlener (dus niet met de uitzendkracht!) mag opgenomen worden dat een redelijke vergoeding verschuldigd is door de inlener als de uitzendkracht aangenomen wordt door de inlener na afloop van de uitzendperiode. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de betreffende uitzendkracht.

Een andere mogelijkheid is het opnemen van een concurrentiebeding waarin wordt bepaald dat de uitzendkracht niet in dienst mag treden bij een concurrent van het uitzendbureau of na de uitzendperiode via een ander uitzendbureau ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde inlener.

Tip

Wij zien vaak dat aan het einde van de uitzendperiode onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over wat de uitzendkracht wel en niet mag. Laat uw uitzendovereenkomsten juridisch beoordelen op strijdigheid met het belemmeringsverbod (en de Waadi). Hiermee voorkomt u dat bepalingen uit de uitzendovereenkomst nietig zijn.

Tot slot

Wilt u er zeker van zijn dat uw uitzendovereenkomsten niet in strijd zijn met de Waadi? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.