Horeca

Als horecaondernemer hebt u te maken met veel wet- en regelgeving. U hebt ook te maken met veel contractspartijen, zoals de bierbrouwer, de verhuurder of verpachter, drankenleveranciers en personeel. Ook zult u vaak gebruik maken van bruikleencontracten en te maken krijgen met borgstellingen. 

Het is goed om te weten dat Van Gelder Advocaten u bij al deze vraagstukken kan helpen. Neem gerust contact op voor meer informatie.