Hoe geef je in de zorg invulling aan verschillende rechten uit de AVG?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bestaan meerdere rechten van betrokkenen om eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Voor het recht op inzage, vergetelheid en dataportabiliteit gelden bijzonderheden in de zorg. Krijgt u een verzoek van een patiënt? Houd dan rekening met onderstaande rechten.

Het recht op inzage

Het recht op inzage houdt in dat een betrokkene het recht heeft om persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verzameld zijn.

In de zorg zijn deze rechten uitgebreider. Patiënten hebben namelijk het recht op een kopie van hun medische gegevens en inzage in hun medisch dossier, bijvoorbeeld om röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen te bekijken. Dit is geregeld in de WGBO. Werkaantekeningen van een zorgverlener mogen niet ingezien worden door een patiënt. Voor de inzage en een kopie van de persoonsgegevens mag geen vergoeding gevraagd worden aan de patiënt. Wanneer de betrokkene meerdere kopieën wil, dan mag hiervoor op basis van administratieve kosten wel een redelijke vergoeding gevraagd worden.

Wanneer een patiënt toegang verzoekt tot zijn dossier, maar hierdoor de privacy van een ander geschaad wordt, mag de toegang om dat deel in te zien geweigerd worden.

Het recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat betrokkenen het recht hebben de persoonsgegevens die een organisatie van hen heeft vastgelegd te ontvangen. Ook kunnen betrokkenen organisaties verzoeken hun persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Het recht op dataportabiliteit geldt deels in de zorg. De persoonsgegevens die patiënten indirect, zoals gegevens herleid uit het gebruik van een bloeddrukmeter of pacemaker, of actief en bewust hebben verstrekt vallen onder het recht op dataportabiliteit. De persoonsgegevens die door het gebruik van een dienst/apparaat niet indirect of actief en bewust door de patiënt zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Denk daarbij aan: conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen.

Het recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid houdt in dat een betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke mag verzoeken om persoonsgegevens te wissen, zodat ze niet met het verleden geconfronteerd worden. Dit recht bestaat in principe niet in de zorg. Op basis van de WGBO moeten medische dossiers ten minste 15 jaar bewaard worden.

Tot slot

Heeft u vragen over rechten van betrokkenen uit de AVG? Neem dan contact op met onze sectie privacyrecht via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.