Google Analytics: straks in Nederland ook verboden?

Google Analytics

datacenter

Wellicht heeft u al meegekregen dat er het een en ander gaande is omtrent Google Analytics. De Oostenrijkse privacy toezichthouder heeft het gebruik van Google Analytics verboden en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een onderzoek ingesteld. Hoe zit dit?

Waarom voldoet Google Analytics, volgens de Oostenrijkse privacy toezichthouder, niet aan de AVG?

In juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie de Schrems II-uitspraak gedaan. In deze uitspraak is bepaald dat de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten niet meer mag zonder het nemen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. De Amerikaanse overheid kan namelijk vrij gemakkelijk toegang verkrijgen tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt door organisaties gevestigd in de Verenigde Staten.

Bij het gebruik van Google Analytics worden persoonsgegevens doorgegeven aan Google. De Oostenrijkse toezichthouder heeft geoordeeld dat Google niet voldoende maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen de toegang door de Amerikaanse overheid.

Update 28/6/2022: Inmiddels hebben de Italiaanse, Franse en Noorse toezichthouders een vergelijkbare conclusie getrokken.

Wat gaat de Autoriteit Persoonsgegevens doen?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft, reeds in 2018, op haar website een handleiding gepubliceerd waarin wordt aangegeven hoe Google Analytics privacyvriendelijk kan worden ingesteld. Hier is op 13 januari 2022 een waarschuwing aan toegevoegd, namelijk dat het gebruik van Google Analytics binnenkort mogelijk niet meer is toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens is momenteel twee klachten aan het onderzoeken met betrekking tot Google Analytics. Na afronding van dit onderzoek kan de Autoriteit Persoonsgegevens beslissen of het gebruik van Google Analytics in Nederland nog toegestaan is of niet.

Update 28/6/2022: Eind mei 2022 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zijn onderzoek naar Google Analytics afgerond. Op dit moment wordt onderzocht of Google daadwerkelijk een boete aan haar broek krijgt. Later dit jaar worden de conclusies van dit onderzoek gepresenteerd.

Wat kun je als gebruiker van Google Analytics zelf doen?

Wanneer een onderneming gebruik maakt van Google Analytics dan dient deze er sowieso voor te zorgen dat Google Analytics privacyvriendelijk staat ingesteld. Tevens bestaan er bepaalde alternatieve programma’s waarmee inzicht kan worden verkregen in de bezoekers van de website van de onderneming. Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een besluit neemt over het gebruik van Google Analytics dan zullen wij u uiteraard daarvan op de hoogte stellen.

Tot slot

Indien u vragen hebt over het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics of mogelijke alternatieven, dan kunt u contact opnemen met de sectie privacyrecht via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!