Van Gelder Advocaten: finalist ondernemersprijs Prix013 Dienstverleners!

Introductie

De Prix013 is een initiatief van 013Dienstverleners. De prijs richt zich op de beste leverancier van klantwaarde in de omgeving van Tilburg. Voor deze prijs is 013D een samenwerking aangegaan met een onderzoeksgroep van de Universiteit van Tilburg. Hierbij waren studenten verantwoordelijk voor het testen van klantwaarde aan de hand van een academisch en theoretisch kader. In samenwerking met het Management Instituut is een vragenlijst verstuurd die zich richtte op relevante variabelen voor klantwaarde. Voorbeelden hiervan zijn loyaliteit en prijs-kwaliteitsverhouding. Hiernaast zijn de top deelnemers bezocht om verdere informatie te vergaren bij hun aanmeldingen. Op basis van zowel de vragenlijsten als de bedrijfsbezoeken is uiteindelijk voor een top 3 gekozen. Dit verslag zal meer diepgang bieden op de kwalitatieve gegevens die gebruikt zijn om tot een selectie te komen. Dit zal vanuit een academisch perspectief gebeuren.

Data

Op 24 Februari hebben Guido van der Horst, Vince Valckx en Wim Graafmans een bezoek gebracht aan Van Gelder Advocaten. Uit het gesprek met Marieke van Gelder en haar collega Adriënne van Geel bleek dat hun klantenbestand voornamelijk bestaat uit zeer trouwe klanten die al jaren gebruik maken van de diensten van Van Gelder Advocaten en dit blijven doen door de goede klik die er is. De trouwe klanten dragen bij aan het groeiende klantenbestand door via hun relaties door te verwijzen naar Van Gelder Advocaten. In een enkel geval bleek de wederpartij zelfs zo gecharmeerd te zijn dat ook zij nu tot het klantenbestand behoren.

Een opvallend punt aan Van Gelder Advocaten is de aanpak, die zich significant onderscheidt in de industrie van de advocatuur. Deze aanpak bestaat uit een zeer persoonlijke benadering waarin transparantie, eerlijkheid en het managen van verwachtingen de hoofdrol spelen. Zo beschreven de vrouwen zichzelf als “sparringpartner, vertrouwenspersoon en gesprekspartner. Wij kunnen hard op de feiten zijn, maar zacht op de menskant.” Met name het stukje transparantie lijkt ten grondslag te liggen aan de langdurige succesvolle relaties die er tussen Van Gelder Advocaten en haar cliënten zijn. Deze transparantie vermindert ontevredenheden en draagt bij aan het oplossen van problemen. De transparantie kan worden gezien als een betoon van respect ten opzichte van de cliënt.

De finale heeft plaatsgevonden op donderdag 6 april in het EnTrada gebouw in Tilburg. Helaas hebben wij niet de eerste plaats behaald, maar wij willen Building Blocks van harte feliciteren met het behalen van deze mooie prijs. Wij zijn ontzettend trots om tot de top 3 beste dienstverleners in de regio te behoren!