Zorg

De veranderde maatschappelijke visie op de zorg heeft een enorme impact op zorginstellingen, thuiszorg en ziekenhuizen. Deze veranderingen hebben ook vanuit juridisch oogpunt grote gevolgen. Zo vloeien er arbeidsrechtelijke consequenties uit voort, zoals bijvoorbeeld flexibilisering van het personeel en loonmatiging. Daarnaast is door de AVG gegevensbescherming en uitwisseling van privacygevoelige informatie een hot item binnen de zorg. De specifieke wet- en regelgeving in de zorg mag hierbij niet uit het oog verloren worden, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Van Gelder Advocaten is over voornoemde onderwerpen uw sparringpartner in de zorg. Daarnaast heeft Van Gelder Advocaten bijzondere expertise op het gebied van integriteitskwesties in de zorg.

Van Gelder Advocaten biedt ook bij reorganisaties in de zorg pragmatische oplossingen die recht doen aan zowel het emotionele aspect als aan de eisen van een gezonde en doelmatige bedrijfsvoering.

Daarnaast gaat de zorg steeds vaker over tot projectmatige en tijdelijke inzet van deskundig personeel. Er is meer personeel met een kortdurend arbeidscontract of er zijn zelfs zzp’ers. Van Gelder Advocaten is uitstekend op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en toepasselijke cao’s in de zorg en adviseert u daar graag over.

Maak een afspraak

Neem contact op

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u gerust contact op met ons kantoor.
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Stel uw vraag Maak een afspraak