Kinderopvang

In de kinderopvangbranche doen zich de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen voor. Enkele jaren geleden was nog sprake van krimp. Doordat de vraag naar kinderopvang fors was teruggelopen, zag de branche zich dan ook (voortdurend) geconfronteerd met het inkrimpen van het personeelsbestand en het doorvoeren van reorganisaties.

Vanaf 2016 stijgt de vraag naar kinderopvang weer door een toename van het aantal werkenden en het verruimen van de kinderopvangtoeslag. Daarnaast gelden er vanaf 2018 nieuwe kwaliteitscriteria als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK), waardoor meer medewerkers nodig zijn. Voor de aankomende jaren wordt eveneens een groei verwacht in de kinderopvangbranche en is er een groeiende vraag naar kinderopvangmedewerkers.

Vanaf 2018 is tevens de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ingetreden. Door deze wet is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang geharmoniseerd en valt het peuterspeelzaalwerk voortaan onder de definitie van kinderopvang. De harmonisatie heeft personele en financiële gevolgen voor organisaties. Inmiddels hebben veel peuterspeelzalen zich omgevormd tot kinderdagverblijf. De harmonisatie van arbeidsvoorwaarden blijkt in de praktijk nog wel eens een knelpunt te vormen.

Van Gelder Advocaten begeleidt organisaties bij het doorvoeren van reorganisaties alsook bij de harmonisatie van peuterspeelzaal naar kinderdagverblijf. De advocaten van Van Gelder Advocaten zijn bekend met de toepasselijke cao, de specifieke wettelijke bepalingen die gelden in de kinderopvang en het doorvoeren van ‘deeltijdontslag’, waardoor vertrouwde gezichten in de kinderopvang kunnen worden behouden. Begeleiding door Van Gelder Advocaten van een reorganisatie of harmonisatie staat voor voortvarendheid en zorgvuldigheid, waarbij continue oog is voor de medewerkers van de organisatie. Maatwerk is de standaard! Maatwerk is ook de standaard bij integriteitskwesties, bijvoorbeeld bij (vermoedens van) mishandeling door medewerkers. Ook op dit gebied heeft Van Gelder Advocaten bijzondere expertise.

Maak een afspraak

Neem contact op

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u gerust contact op met ons kantoor.
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Stel uw vraag Maak een afspraak