Beter zicht op beslagen door invoering beslagregister

Afbeelding voor bij blog over beslagregister

Per 1 januari 2016 moeten gerechtsdeurwaarders beslagen op (on)roerende zaken, loonbeslag en derdenbeslag aanmelden bij het Centraal Digitaal Beslagregister. Het idee hierachter is om opgelegde beslagen per schuldenaar inzichtelijk te maken. Hierdoor kan stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en het wettelijk bestaansminimum van de schuldenaar worden bewaakt.

Steeds vaker komen schuldenaren onder het wettelijk bestaansminimum terecht als gevolg van een opeenstapeling van beslagleggingen. Met het beslagregister kan het bestaansminimum worden gewaarborgd, waardoor schuldenaren kunnen blijven voorzien in hun minimale levensonderhoud. Daarnaast worden kosten, zoals die voor een deurwaarder, door het beslagregister beperkt gehouden.

Ook ten aanzien van schuldeisers kent het beslagregister voordelen. Gerechtsdeurwaarders kunnen met het beslagregister de schuldeiser beter informeren over de (on)mogelijkheden van een incasso. Hierdoor kan worden voorkomen dat vergeefse pogingen worden gedaan tot het incasseren van een openstaande vordering. Daarmee worden tijd, geld en onnodige procedures bespaard. Hierbij dient te worden opgemerkt dat gerechtsdeurwaarders niet onbeperkt mededelingen mogen doen aan de opdrachtgever/schuldeiser aan de hand van het door hen geraadpleegde beslagregister. Zij zullen de opdrachtgever/schuldeiser enkel informeren als blijkt dat het op basis van de ingeschreven beslagen niet aannemelijk is dat de vordering binnen drie jaar kan worden geïnd.

Hebt u vragen over het beslagrecht? Neem dan contact op met onze sectie ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.