Automotive

Wij richten ons met name op dealers, garagebedrijven en toeleveranciers binnen de automotive-industrie. Wat voor rechten hebt u bijvoorbeeld als garagehouder als uw klant u niet betaalt? Wat als u als toeleverancier in de automotive-industrie aansprakelijk wordt gesteld voor gebreken in de door u geleverde producten? Maar ook specifieke contracten die binnen de automotive gelden en de af te geven garanties zijn zaken waar u ons voor kunt benaderen. Maakt u anders eens bij ons een pitstop om nader kennis te maken.