Advies van advocaat-generaal aan Hoge Raad over ‘slapende dienstverbanden’

alarm-clock-1193291_1920

Vandaag heeft advocaat-generaal De Bock een advies uitgebracht over het fenomeen van ‘slapende dienstverbanden’ naar aanleiding van prejudiciële vragen die de Rechtbank Limburg aan de Hoge Raad gesteld heeft.

De advocaat-generaal vindt dat werkgevers in beginsel verplicht zijn op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (langer dan twee jaar arbeidsongeschikt) een slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding. Omdat een wet is aangenomen die regelt dat werkgevers door UWV gecompenseerd worden voor de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers, gaat het argument dat werkgevers op hoge kosten worden gejaagd niet meer op volgens De Bock. Ook zou het duidelijk zijn dat de wetgever af wil van slapende dienstverbanden. De eis van ‘goed werkgeverschap’ brengt volgens hem met zich mee dat een werkgever een werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden, met als enige reden om de transitievergoeding niet te betalen. De plicht om een slapend dienstverband te beëindigen geldt volgens De Bock niet als een werkgever gerechtvaardigde belangen heeft de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld bij een reëel uitzicht op re-integratie.

Let op: dit is nog niet de definitieve uitspraak, maar is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is vrij het advies al dan niet te volgen. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.