Actualiteiten rondom zzp’ers

Er blijft onder opdrachtgevers veel onzekerheid bestaan over de juridische status van zzp’ers. In deze blog komen enkele recente ontwikkelingen aan bod met betrekking tot zzp’ers en de Wet DBA.

Wet DBA

De handhaving van de Wet DBA is inmiddels opgeschort tot (in elk geval) 1 januari 2020. De Belastingdienst zal geen boetes of naheffingen opleggen wanneer blijkt dat alsnog sprake was van een dienstbetrekking. Dit geldt echter niet bij kwaadwillenden. Bij kwaadwillendheid zijn de handhavingsmogelijkheden verruimd. Handhaving is niet slechts mogelijk bij de meest ernstige gevallen van kwaadwillendheid, maar is verbreed tot alle gevallen van kwaadwillendheid. De Belastingdienst kan handhaven als de volgende drie criteria bewezen worden:

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking; én
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid; én
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Toezichtsplan Arbeidsrelaties

De Belastingdienst heeft onlangs het Toezichtsplan Arbeidsrelaties gepubliceerd. Dit plan gaat over de handhaving op schijnzelfstandigheid onder de Wet DBA. Het plan heeft drie doelen, namelijk 1) toezicht houden op correcte toepassing van loonheffingen, 2) handhavend optreden in geval van kwaadwillendheid en 3) in gesprek gaan met opdrachtgevers over praktijkervaringen.

Uit het plan blijkt dat ten minste 100 opdrachtgevers geselecteerd worden voor een bezoek. Deze 100 opdrachtgevers kunnen opdrachtgevers zijn die tot nu toe niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat zij geen (model)overeenkomst hebben voorgelegd. Het kunnen ook opdrachtgevers zijn die een (model)overeenkomst hebben ingediend, waaronder opdrachtgevers die de beoordeling hebben afgebroken of waarvan de (model)overeenkomst is afgekeurd. Ook opdrachtgevers die werken met een beoordeelde en goedgekeurde (model)overeenkomst kunnen bezocht worden. Kortom: iedere opdrachtgever loopt het risico op een bezoek. Met de geselecteerde opdrachtgevers zal de Belastingdienst in gesprek gaan over hun werkwijze. Boetes kunnen eventueel al opgelegd worden. De Belastingdienst maakt eind 2018 de tussenstand op van het Toezichtsplan.

Tot slot

De onzekerheid over de Wet DBA en zzp’ers blijft voortduren. Het meest praktische advies dat wij u op dit moment kunnen geven is: zorg ervoor dat u geen gebruik maakt van schijnzelfstandigen en leg uw afspraken goed vast in een overeenkomst. Wilt u ons laten beoordelen of uw opdrachtnemer daadwerkelijk een zzp’er is en niet een schijnzelfstandige? Neem contact op met mr. Marieke van Gelder via mvangelder@vangelderadvocaten.nl. Telefonisch is zij bereikbaar via 088 – 88 40 840.

We houden u op de hoogte van de handhavingsplannen van de Belastingdienst.