Accountantsprotocol NOW 1.0 gepubliceerd: wat betekent dit voor u?

transitievergoeding


Ondernemers kunnen via de NOW-regelingen gebruik maken van de loonkostensubsidie wanneer zij een omzetverlies hebben van tenminste 20% ten gevolge van de coronacrisis (lees hierover in onze eerdere blogs NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0).

 

 

De overheid onderzoekt de rechtmatigheid van de verstrekte subsidies om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies te voorkomen. Dit wordt “het vaststellingsproces” genoemd. Heeft u een voorschot ontvangen? Dan dient u een vaststellingsverzoek in te dienen zodat UWV uw definitieve recht op subsidie kan vaststellen. Wat dit voor u betekent, leest u hier.

Vaststellingsverzoek NOW 1.0
Op 8 september jl. heeft de minister het accountantsprotocol NOW 1.0 gepubliceerd. Hierin staan de vereisten voor het vaststellingsverzoek en de accountantscontrole. Of deze accountantscontrole al dan niet nodig is, is afhankelijk van de grootte van de onderneming en de hoogte van het ontvangen voorschot. Hoe groter de onderneming en/of hoe hoger de subsidie, hoe intensiever het accountantsonderzoek. Wat voor controle van toepassing is op uw specifieke situatie treft u hieronder aan.

Type organisatie Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
Voorschotbedrag subsidie (onder NOW 1.0)
Minder dan € 20.000,- voorschot of € 25.000,- subsidie

Geen verklaring (steekproefsgewijze controle)

€ 25.000,- tot € 125.000,-

Derdenverklaring (steekproefsgewijze controle)

Minder dan € 375.000,- I. Aan assurance verwante opdracht (samenstellingsverklaring) inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)
Meer dan € 375.000,- II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij

IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid

(NVCOS Standaard 3900N).

Bron: Kamerbrief van minister W. Koolmees d.d. 8-9-2020, pagina 3.

De exacte invulling van de verschillende assurance-opdrachten leest u in de Kamerbrief van de minister.

Wanneer kan ik het vaststellingsverzoek NOW 1.0 indienen?
Volgens de laatste stand van zaken kunt u vanaf 7 oktober 2020 een vaststellingsverzoek (dus de aanvraag van de definitieve berekening) indienen voor NOW 1.0. Dit is mogelijk via de website van UWV:

  • dient u een derdenverklaring mee te sturen? Dan moet u binnen 24 weken na 7 oktober 2020 een aanvraag doen. Een derdenverklaring mag worden afgegeven door een accountant, een administratiekantoor, een belastingconsulent of een boekhouder;
  • dient u een accountantsverklaring mee te sturen? Dan moet u binnen 38 weken na 7 oktober 2020 een aanvraag doen.

Vaststellingsverzoek NOW 2.0
Op dit moment is de verwachting dat u vanaf 15 november 2020 een vaststellingsverzoek voor NOW 2.0 kunt indienen. We houden u hierover op de hoogte.

Vragen
Heeft u vragen over de NOW of het vaststellingsverzoek? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.

Deze blog is gepubliceerd op 16 september 2020 en betreft een momentopname. Ontwikkelingen gaan snel en dit zou kunnen betekenen dat deze blog op een latere datum achterhaalde informatie bevat. Neem contact met ons op als u zeker wilt weten dat u over de meest actuele informatie beschikt.